Katern

Kerstboodschap burgemeester Frans Backhuijs

Beste inwoner van Nieuwegein,

Deze tijd van het jaar is het moment om terug te kijken en vooruit te blikken. Het jaar 2021 was een bewogen jaar door corona. Iedereen hoopte dat het voorbij zou gaan, maar het virus bleef.

We hebben mooie herinneringen aan de 50ste verjaardag van Nieuwegein. De viering van 50 jaar Nieuwegein stond in het teken van trots op onze stad, verbinding tussen Nieuwegeiners en saamhorigheid. Belangrijke waarden ook in het jaar 2022.

Corona zal waarschijnlijk niet helemaal verdwijnen. Als we daar rekening mee houden en waar nodig ons gedrag aanpassen, wordt het wel beheersbaar. De druk op de zorg zal verminderen waardoor er in 2022 meer kan.

Wij wensen u voor 2022 veel gezondheid en kracht om er een mooi jaar van te maken.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders, met hartelijke groet,

Frans Backhuijs
Burgemeester Nieuwegein


Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk