Katern

Kerngroep BAN en De Digitale Stad Nieuwegein zullen inwoners informeren over winning aardwarmte in Nieuwegein

‘Verontruste bewoners vinden gehoor bij de gemeenteraad als het gaat om het winnen van aardwarmte onder hun woonwijken… maar het blijft opvallend stil in de hoek van het Nieuwegeinse College’, althans zo laat het Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve onze redactie weten in haar laatste wijkkrant, welke u hier kunt downloaden en lezen.

Waarom zijn buurtbewoners ongerust over het winnen van aardwarmte onder onze woonwijken? Ze zijn vooral bang voor het ontstaan van schade aan hun woningen door ondergrondse trillingen en aardbevingen bij het boren naar aardwarmte. Niet alleen voor het dekken van zulke schade, maar ook voor waardedaling van woningen is geen risicofonds beschikbaar. Iedereen weet hoe het met betalen van schade in Groningen gaat. Daar zit niemand in Nieuwegein op te wachten. Ook zijn er opnieuw alarmerende berichten over lekkende boorpijpen. Bacteriën lossen het metaal van de pijpen op en daar zijn nog geen deugdelijke oplossingen voor gevonden.

Dat milieurisico loopt Nieuwegein straks ook als hier aardwarmte gewonnen gaat worden. In Twente wordt zelfs vervuild opgepompt zout water uit Schoonebeek (Drenthe) in de bodem teruggepompt. Tot aan de Provincie toe vinden lokale instanties geen gehoor bij Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat voor de risico’s. Bezwaren worden gewoon weggewuifd. En als inwoners van Nieuwegein straks bezwaar willen maken tegen de vergunningverlening voor een proefboring, is dat ook bij deze Minister.

Historie
Tijdens de informatieavond voor de Gemeenteraad op 6 februari door Warmtebron (consortium van 13 partijen voor winning van Aardwarmte in Nieuwegein) bleek een behoorlijke kennisachterstand over aardwarmte bij de gemeenteraadsleden. Op die avond in- formeerde niet alleen Warmtebron de raadsleden, maar ook verontruste wijkbewoners. Tijdens deze bijeenkomst deelde de verantwoordelijk wethouder Marieke Schouten mee dat er een pas op de plaats moest worden gemaakt. De gemeente had zich onvoldoende gerealiseerd wat de impact was op de gepresenteerde planning en de belangen van de bewoners van Nieuwegein.

Hoe is het nu?
Inmiddels zijn we (begin juni) al weer vier maanden verder en de wethouder heeft nog geen nieuwe plannen gepresenteerd. Wel heeft ze ons advies over- genomen om de plannen en onderzoeken van Warmtebron door een onafhankelijke organisatie te laten beoordelen. De gemeenteraad steunde dat advies. Het Informatie- en Consultatieorgaan (ICO) heeft het Nieuwegeinse College van B&W geadviseerd haar afwachtende houding te laten varen, zich actiever op te stellen en duidelijk positie te kiezen waar het staat. Ook adviseerde het ICO om de burgers meer te betrekken bij het informatie- en participatieproces.

Helaas lijkt het erop dat de gemeente de betrokken wijkbewoners niet vooraf bij de planvorming betrekt. Jammer, want daarmee zou zij in een vroeg stadium een breder ge- dragen aanpak krijgen. Ook is er nog steeds geen reactie van het College van B&W op het visiedocument dat bezorgde bewoners eind februari naar de wethouder hebben gestuurd. Daarmee komt het gesprek tussen de wethouder en bewoners ook inhoudelijk niet op gang. Gelukkig vinden we wel gehoor bij de gemeenteraadsfracties in Nieuwegein.

Kerngroep BAN
Vanuit een groep van ongeveer dertig verontruste wijkbewoners is de kerngroep BAN ontstaan (Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein). Deze kerngroep telt zeven leden. BAN heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om veel informatie en rapporten door te lezen en met elkaar te bespreken. Door de Corona was overleg best lastig en hebben de leden tuin- en Zoomvergaderingen gehouden. De kerngroep voert met vertegenwoordigers van alle betrokken partijengesprekken en brengt de belangen en zorgen van de bewoners vooral onder de aandacht bij de gemeenteraadsfracties. Want die moeten straks beslissen of er in Nieuwegein geboord mag worden. Er zijn schriftelijke vragen gesteld bij de gemeente, Warmtebron, het ICO en het Staatstoezicht op de Mijnen. De beantwoording laat nog op zich wachten.

Website BAN
De kerngroep BAN heeft een nieuwe website: www.ban-groep.nl, waar je onder meer de laatste stand van zaken en ontwikkelingen kunt lezen. Ook kun je er vragen stellen. Verder zijn alle beschikbare onderzoeksrapporten, krantenberichten en internetinformatie over aardwarmte te lezen en te downloaden.

One thought on “Kerngroep BAN en De Digitale Stad Nieuwegein zullen inwoners informeren over winning aardwarmte in Nieuwegein

  1. Hans de Kok

    Hi, derde poging, waar de vorige tweezij gebleven weet ik niet
    Ik heb in het verleden een reactie gegeven over aardwarmte. Hieronder herhaal ik dat.
    Goede ontwikkelingen behoren voortgang te vinden. Risico,s en negatieve aspecten dienen op de juiste wijze afgewikkeld te worden.

    Bij aardwarmte zijn er werkelijke en of vermeende risico,s. De ontwikkelaar cq beheerder en niet de bewoners dienen daarvoor aansprakelijk te zijn. Niet de bewoner dient te bewijzen dat hij schade heeft. Maar de ontwikkelaar cq beheerder moet dan bewijzen dat hem geen schuld treft. De zogenaamde omgekeerde bewijslast dient in de protocollen opgenomen te worden. Wij willen in Nieuwegein geen groningse toestanden

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren