Kerkbestuur blundert met asbest

Onlangs heeft de gemeente Nieuwegein het gebied rondom kerkelijk centrum De Bron met hekken afgezet. De afzetting aan de Buizerdlaan is geplaatst nadat omwonenden melding maakten dat de asbest leien aan de gevels van de kerk illegaal verwijderd zijn. Dit is gebeurd door vrijwilligers van de kerk en niet door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Ook lag het materiaal, honderden kilo’s asbest, dagen lang onafgedekt in de openbare ruimte. Een zwaar milieudelict waar zware sancties op staan en waar ook op gehandhaafd moet worden. De politiek heeft inmiddels vragen gesteld over deze zaak maar nog geen antwoorden gehad. De gemeente, zo laat zij onze redactie weten, heeft een onderzoek ingesteld.

De nieuwe eigenaar, de Nieuw-Apostolische Kerk blijft stil en zegt het niet geweten te hebben dat het om asbest ging. Dit is onmogelijk, want in de koopakte (foto), die we hebben opgevraagd bij het kadaster, staat letterlijk in artikel 6 lid 3: ‘Aan verkoper is niet bekend of in het verkochte asbest dan wel asbesthoudende stoffen aanwezig zijn behoudens in de leien aan de gevels van het verkochte.’ Hieruit blijkt dat de nieuwe eigenaar wel degelijk wist dat het om asbest ging en bewust vrijwilligers en omwonenden in gevaar heeft gebracht. Iets dat als zeer ernstig betiteld mag worden.

Op Facebook reageerde Ben Bos van Bouwtechnisch Bureau Ben Bos: ‘Hoe hebben ze zoiets kunnen kopen! Dit gaat ze veel geld kosten om te laten verwijderen.’ Het lijkt erop dat door dit illegaal handelen, er ook gedacht kan worden aan een economische reden. Waar het asbest is gebleven is onze redactie onbekend.

Aan het opknappen van de kerk werkten zeker 20 vrijwilligers mee die ook hun kinderen in en rond de kerk hadden lopen tijdens deze verbouwing. De vrijwilligers die het asbest hebben verwijderd liepen in en uit het pand zonder beschermende kleding en schoeisel. De kinderen speelden op de grond. Het gevaar voor asbestbesmetting is dan uitzonderlijk groot. Een letselschade expert laat onze redactie weten: ‘Wie besmet raakt en ziek wordt is in de regel ten dode opgeschreven. Het kan soms 20 tot 30 jaar duren nadat iemand met asbest in aanraking is gekomen. Daarom moet er proces-verbaal worden opgemaakt want mocht iemand ziek raken dan moet hij dat kunnen verhalen.’ Tot nu toe is er geen proces-verbaal opgemaakt. ‘En dat is een slechte zaak’ aldus de letselschade expert. ‘Want, als er nu geen proces-verbaal wordt opgemaakt kan een eventueel slachtoffer nergens verhaal halen. Neem nu die kleine jongen die speelt op de grond.’

De gemeente Nieuwegein heeft de zaak gemeld bij Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook is de politie geïnformeerd. De gemeente Nieuwegein laat ons weten dat het nu aan de politie is om een strafrechtelijk onderzoek te doen. Een persoon die aangifte wilde doen kregen nul op rekest van de politie. Hij kreeg te horen ‘geen belanghebbende’ te zijn in deze zaak. Dit zijn alleen direct omwonenden of de vrijwilligers van de kerk. Zij kunnen aangifte doen van dit delict bij de politie.

Het totaal onbereikbare bestuurslid Ruud Vis van de Nieuw-Apostolische kerk in de media: ‘De kerk hoopt binnenkort weer open te gaan, met een feestelijk tintje. We wisten niet dat er asbest in het materiaal van de dakrand was verwerkt. Gelukkig is het nu opgelost.’

De gemeente laat onze redactie vrijdag 15 april j.l. weten op de vraag of het al opgeruimd is: ‘De kerk is verantwoordelijk voor het opruimen en moet daarvoor een saneringsplan bij de gemeente indienen. Wij hebben het saneringsplan vrijdag 15 april j.l. einde van de middag ontvangen. Dat ligt nu ter toetsing bij de inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid. Als dat goed gekeurd is kan de sanering maandag 18 april aanstaande beginnen.’ Zolang zal het gebied afgezet blijven met hekken en de kerk gesloten.

Foto’s ziet u als u klikt op het fotocamraatje hieronder en een impressie van de kerk als u op het videocameraatje klikt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren