Kansen centraal tijdens conferentie heropening Anna NEXT VMBO

Op 28 september 2016 stond tijdens de onderwijsconferentie ‘sociale (on) gelijkheid en onderwijs’ met name de ongelijkheid in kansen centraal. Wethouder Peter Snoeren van Nieuwegein maakte helder dat het nog steeds veel uitmaakt of je achternaam ‘Bergsma’ of ‘El Moussaoui’ is.

Math van Loo de scheidend bestuurder van het Anna van Rijn College maakte in een historisch opgebouwd betoog duidelijk dat 50 jaar geleden Limburgse kinderen uit achterstandsgezinnen op de achterste rij van de schoolbankjes werden gezet. Het was voor die generatie hard werken en stapelen van opleidingen om verder te komen. Die ruimte om te stapelen is in de loop van de tijd minder geworden, maar nu weer net zo hard nodig.

Kees Rutte, bestuurder van ROC midden Nederland richtte de focus op de noodzaak tot samenwerken om vitale werknemers voor nu en in de toekomst veilig te stellen. Daarvoor is een goede doorlopende leerlijn van belang om kansen te bieden en om de groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleide jonge mensen te kunnen beantwoorden.

Het bedrijfsleven in onze regio is bij uitstek gebaat bij een sterk beroeps- georiënteerd VMBO met een logische aansluiting op het MBO en uiteindelijk….naar het werkveld. Die vorm van onderwijs is de kracht van het vernieuwde Anna NEXT VMBO. Een breed beroepsgericht college met, in hetzelfde gebouw, de ICT Academy van het ROC Midden Nederland. Dat staat garant voor een logische doorlopende leerlijn van klas 1 in het voortgezet onderwijs tot de afsluiting in het MBO.

Aan het slot van de conferentie maakte de nieuwe bestuurder van het Anna van Rijn College, Aukje Bergsma, duidelijk dat haar opdracht ligt in het versterken van de doorlopende leerlijn en het vervullen van een bindende rol in het uitdagende veld van het beroepsonderwijs waar haar Anna van Rijn College partner in is.

leerlingmarokkaan

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk