Juridische zaken

Conform de ‘Inspraakverordening Nieuwegein 2001’ kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke – en rechtspersonen over de wijze van uitvoering van de inspraakprocedure een schriftelijke klacht indienen bij het college. Voor het IOB verliep deze periode op 4 oktober jl.

Er is 1 klacht binnengekomen, gedateerd 4 oktober, afkomstig van de heer Ytsma. Het college onderschrijft zijn klacht niet en stuurt hem een antwoordbrief met daarin een uiteenzetting van het zorgvuldige en uitgebreide inspraaktraject. Beide brieven worden ter kennisname aan de raadsleden overhandigd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk