Jongerenraad van start

Op 23 januari gaat JoNg, de nieuwe jongerenraad van de gemeente Nieuwegein met een feestelijke kick off in Jongerencentrum Time Out van start. Vanaf deze datum heeft Nieuwegein hiermee voor het eerst een officieel jongeren-adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college van B&W. De plannen hiervoor zijn in samenwerking met jongerennetwerk New Fun ontwikkeld. Het project heeft een looptijd van 2 jaar. De adviezen van JoNg kunnen gaan over alle mogelijke beleidsterreinen, niet alleen over jongerenbeleid.

De basis voor JoNg was enerzijds de wens van de Nieuwegeinse politiek om meer informatie te krijgen vanuit de Nieuwegeinse jeugd, en anderzijds de wens van jongeren om invloed uit te kunnen oefenen op gemeentelijk beleid. Uit een enquête die de gemeente in 2001 onder jongeren heeft afgenomen, bleek dat 40% van alle Nieuwegeinse jongeren interesse heeft in het meepraten met de gemeente. En nu is die mogelijkheid er met JoNg, waarin jongeren van 12 tot 25 jaar zitting kunnen nemen. De werving hiervoor is in volle gang. Het streven is dat de raad uiteindelijk uit ongeveer 10 jongeren zal bestaan.

Met een toespraak van wethouder Carla Breuer wordt op 23 januari om ongeveer 20.30 uur het officiële startschot gegeven. Daarna is er een gevarieerd programma met verschillende optredens en onder andere de ´Ken je jeugd´-quiz voor raadsleden. De avond wordt afgesloten met een feest.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren