Jongeren Adoptieplan gestart

Met de slogan “Politiek, gemakkelijker kunnen we het niet maken, wel vééééél leuker!!” is het Jongeren Adoptieplan gestart. Dat houdt in dat een jongere gedurende een periode van 3 maanden meeloopt in een fractie, en het werk van één raadslid specifiek volgt. De jongere heeft, afhankelijk van de partij, bepaalde rechten binnen de fractie.

Zo is het mogelijk om je in een bepaald onderwerp te verdiepen en daarover mee te praten in commissies. Daar wordt het voorbereidend werk gedaan waarover dan in de raadsvergadering wordt beslist. In de fractievergaderingen doet de jongere mee en wordt zijn of haar mening even serieus genomen als die van anderen. Afhankelijk van persoonlijke interesse kun je bijvoorbeeld meepraten over sport of over voorzieningen voor jongeren.

Het J.A.P. is gestart met 5 deelnemers, 4 jongens en 1 meisje. De jongste is 13 jaar en de oudste is 20 jaar. Ze doen ieder mee met een andere partij, namelijk de PvdA, Groenlinks, D66, PGN en het CDA. Aan Joeri Eijzenbach (13 jaar, Cals College) is gevraagd hoe hij het de eerste maand gevonden heeft. Zijn relaas kunt u hier lezen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk