Jan met de Pet: ‘Nieuwegein moet voor 2024 nog 102 statushouders huisvesten’

In Nieuwegein wonen veel inwoners die soms een pet dragen en soms meerdere petten. Soms is het een man, soms is het een vrouw of… is de inzender genderneutraal. Eén ding hebben ze altijd gemeen: ze houden van Nieuwegein en wonen graag in Nieuwegein. Deze keer: ‘Statushouders en huisvesten.’

‘Het opvangen en huisvesten van statushouders in Nederland is een groot probleem. Naast een groot woningtekort, het niet hebben van woningen voor de kinderen van de eigen inwoners, valt ook de dwang van het demissionaire kabinet voor het onderbrengen van statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) verkeerd. Nieuwegein moet tot januari 2024 nog 102 sttushouders huisvesten.’

‘In het eerste halve jaar van 2023 heeft Nieuwegein 89 statushouders weten te huisvesten binnen haar gemeentegrenzen. Dat hadden er 91 moeten zijn, twee tekort dus zo blijkt uit de cijfers die het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) onlangs heeft gepubliceerd. Die achterstand van dus 2 statushouders uit het eerste halfjaar van dit jaar zullen nu verrekend moeten worden met de taakstelling voor de laatste zes maanden van dit jaar van 100 statushouders. Afgelopen maand zijn er inmiddels vier statushouders komen wonen in Nieuwegein. Nog 98 te gaan dus, maar waar laten we iedereen.’ 

‘De krapte op de woningmarkt in Nieuwegein is enorm. Dat geldt overigens voor heel Nederland. In 2023 moeten in Nederland bijna net zoveel stutushouders worden ondergebracht als in heel Nieuwegein wonen. In het eerste halve jaar van 2023 zijn iets meer dan 21.000 statushouders gehuisvest in de 342 Nederlandse gemeenten. Dat is exclusief de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor het einde van dit jaar moeten er nog woningen gevonden worden voor 32.000 statushouders. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat dit een ‘ongekende grote opgave’ is. De VNG vertegenwoordigt alle gemeenten.’

Azc’s overvol
‘In de diverse Azc’s verblijven momenteel een kleine 16.000 statushouders. Dit aantal groeit alsmaar. Gemeenten kunnen maar amper een plek vinden om de statushouders een plek te geven om te wonen. We laten nu even buiten beschouwing de kosten en druk op de zorg en het onderwijs, de overlast, de druk op het politie apparaat etc. U kunt vast zelf ook een tal van voorbeelden aangeven uit uw omgeving.’

‘Met de Spreidingswet gaan we de doelstellingen van de wet niet realiseren. Het verdeelsysteem is ingewikkeld en zorgt voor een perverse prikkel. Er ontbreken concrete handvatten om kleinschalige opvang mogelijk te maken’ aldus de VNG.’

‘Inmiddels is het kabintet Rutte 4 gestruikeld over het asielprobleem probleem en zullen er in november aanstaande gelukkig nieuwe verkiezingen zijn. Aan u dus de keuze om het verschil te maken. Poetin hitst de landen in Afrika verder op. De schulden aan deze arme landen worden door de Russische dictator kwijtgescholden en de landen in dat continent krijgen ook nog eens gratis wapens. Dat beloofd op een nog grotere toestroom van vluchtelingen. Precies wat Poetin wil, chaos en anarchie en Europa kijkt toe, doet niets en leunt als een laffe hond achterover. Tijd voor een ander geluid en dat kan echt in november tijdens de verkiezingen voor een nieuwe regering.’

Jan met de Pet

Jouw bijdrage
Heb je ook een pet of meerdere petten of helemaal geen pet op, maar zit je wel iets dwars of wil je je ongenoegen óf genoegen delen met onze lezers? Dat kan! Stuur je verhaal naar onze redactie en Jan of Jantine of… gaat ermee aan de slag. Wij spreken algehele anonimiteit af, daar is deze rubriek voor. Gegarandeerd!

One thought on “Jan met de Pet: ‘Nieuwegein moet voor 2024 nog 102 statushouders huisvesten’

  1. J.malta

    Laat men eerst eens voor de eigen bewoners zorgen.
    Daar zijn ook geen huizen voor.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk