Jacht op ‘foute’ paaltjes afgerond

De afgelopen maanden was de fietsersbond in Nieuwegein op jacht naar ‘foute’ paaltjes, paaltjes die overbodig of slecht gemarkeerd zijn. Gevaarlijk dus voor de weggebruikers. De paaltjes zijn jaren geleden geplaatst om te voorkomen dat automobilisten het fietspad zouden gebruiken.

Ook in Nieuwegein zijn veel van dit soort paaltjes. Al deze obstakels zijn nu in kaart gebracht en zijn  donderdagavond 12 januari jl. aangeboden aan de leden van de gemeenteraad tijdens De Avond voor de Stad. Zullen ze er wat mee gaan doen? De tijd zal het leren! Het gaat om 52 paaltjes. De  inventarisatie van ‘foute’ fietspaaltjes in Nieuwegein werden aan Vincent van Esch (PvdA) namens de gemeenteraad in ontvangst genomen en wethouder Ellie Eggengoor deed dat namens het college.

Clarion Wegerif, voorzitter van Fietsersbond Nieuwegein, stelt dat ook in deze gemeente steeds meer ouderen langer blijven doorfietsen. ‘Bij een val zijn zij extra kwetsbaar. En omdat in Nieuwegein in 2040 het aantal 65-plussers verdubbeld zal zijn, is het belangrijk dat overbodige paaltjes verwijderd worden en de overblijvende goed gemarkeerd worden.’

Clarion Wegerif: ‘Het resultaat van onze inventarisatie is tamelijk ontluisterend: maar twee van de ruim 50 paaltjes op de Nieuwegeinse fietspaden is goed gemarkeerd en nodig’.

Verantwoordelijk wethouder Eggengoor (VVD)
Eggengoor verantwoordelijk wethouder Mobiliteit nam de bevindingen in ontvangst: ‘Zoals gewoonlijk nemen we jullie inbreng heel serieus. We gaan jullie inventarisatie goed bekijken’ aldus de wethouder.

Spoedeisende hulpopnames
Paaltjes op fietspaden veroorzaken jaarlijks naar schatting 2400 spoedeisende hulpopnames. Daarvan zijn bijna 1500 gewonden er ernstig aan toe (VeiligheidNL, 2019). Paaltjes zorgen jaarlijks voor veel ernstige ongelukken en hebben blijvende impact. Volgens de richtlijnen van het Kenniscentrum CROW moet je een paaltje alleen plaatsen als het aantoonbaar strikt noodzakelijk is.

Clarion Wegeriff van de Fietsersbond Nieuwegein bestickerd een ‘fout’ paaltje aan de Edisonbaan

Maar twee paaltjes zinvol èn goed gemarkeerd
Van de meer dan vijftig geïnventariseerde paaltjes bleken er maar twee nuttig èn goed gemarkeerd te zijn, met een voldoende lange ribbelmarkering: op het nieuwe fietspad langs de tramlijn en een (tijdelijke) paal bij de werkzaamheden aan de Doorslagsluis. Werk aan de winkel dus!

Uit de inventarisatie blijkt, dat er weinig logica te bekennen is in de plaatsing van paaltjes in Nieuwegein. Bij het ene fietspad staat wel een paal, bij het andere niet. (Ribbel)markering ontbreekt of is volstrekt onvoldoende. Bijvoorbeeld op de Gaffelweide ligt een mooie ribbeltegel op één meter afstand van de paal. Tegen de tijd dat je daar overheen gehobbeld bent, ben je er al tegenaan gebotst. Wat ook veel voorkomt: een paal waar je makkelijk langs kunt rijden met de auto. Te zien aan bandensporen in het gras.

Sticker plakken op een paaltje op de Rijnhuizerbrug. Dit paaltje staat te dicht bij de kruising en er ontbreekt een voldoende lange ribbelmarkering. Of kan het paaltje eigenlijk wel weg?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk