Jaarrekening 2014 en Voorjaarsnota 2015

De gemeenteraad van Nieuwegein ontving vandaag de Jaarrekening 2014 en Voorjaarsnota 2015 van het college van B&W. In de jaarrekening 2014 kijkt het college terug op 2014, zowel financieel als inhoudelijk, door in te gaan op de activiteiten en doelstellingen. In de Voorjaarsnota kijkt het college vooruit op het meerjarenperspectief en het lopende begrotingsjaar.

Wethouder Johan Gadella namens het College van B&W: “Als college zijn we tevreden met het positieve resultaat van de jaarrekening. We realiseren ons echter dat dit grotendeels veroorzaakt wordt door incidentele meevallers. Daarom zijn we behoedzaam en hebben we uit voorzorg buffers ingebouwd voor latere jaren. De toekomst moet uitwijzen of deze voldoende zijn. We monitoren nauwlettend.”

De jaarrekening 2014 laat een behoorlijk positief resultaat zien van ruim € 9 miljoen. In het laatste kwartaal van 2014 is een aantal onverwachte incidentele meevallers ontstaan. Dit positieve effect zal zich naar verwachting niet herhalen in de komende jaren. In de voorjaarsnota wordt voor het jaar 2015 een klein negatief resultaat gepresenteerd. Het college gaat verder aan de slag met de risico’s en knelpunten om in het meerjarenperspectief te komen tot een sluitend perspectief. Het beeld in de jaarrekening roept het beeld op van een goede stevige financiële positie van de gemeente Nieuwegein. Een positie waaraan het college in de afgelopen periode hard heeft gewerkt en waarbij het grote stappen heeft gezet in de realisatie van de voorgenomen ombuigingen. Hier tegenover staat echter dat er ook nog veel moet gebeuren. Knelpunten en risico’s zijn in beeld en maken duidelijk dat er in Nieuwegein ook zorgen zijn en er werk aan de winkel is om een goede financiële positie te behouden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren