Jaarrekening 2000 gemeente Nieuwegein positief

Dinsdag 8 mei 2001 heeft het college van B&W van Nieuwegein het jaarverslag en de jaarrekening over 2000 vastgesteld. In deze stukken legt het college verantwoording af over het financiële beleid en beheer van het afgelopen jaar. In het jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, terwijl in de jaarrekening per taakveld verantwoording wordt afgelegd over het in 2000 gevoerde financiële beleid en beheer.

Voor het eerst sinds 1994 is het boekjaar 2000 afgesloten met een positief resultaat. Hiermede lijkt een einde te zijn gekomen aan een reeks van jaren waarin het gemeentelijk huishoudboekje werd afgesloten met een negatieve resultaat. Lees hier het hele stuk

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk