Jaarlijkse subsidie Vitras 2015 en samenwerkingsagenda 2015 – 2018

Het college heeft besloten om Vitras in 2015 een subsidie te verlenen van € 2.219.383 voor Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdgezondheidszorg en andere hulp- en dienstverlening. Daarnaast stuurt het college een brief aan Vitras over de samenwerking in de periode 2015-2018. Hierin komt onder andere
de verhouding tot de sociale wijkteams aan de orde. Beslispunten:

1. Aan Vitras in 2015 een jaarlijkse productsubsidie verlenen van € 2.219.383. Dit bedrag is als volgt verdeeld:

– Jeugdgezondheidszorg en aanverwante producten: € 851.385
– Coördinatie voor- en vroegschoolse educatie: € 23.289
– Jeugd en School Maatschappelijk Werk etc.: € 512.890
– Algemeen Maatschappelijk Werk: € 303.363
– Outreachend werken bij OGGZ en thuisgeweld: € 42.717
– Thuisbegeleiding: € 63.736
– Coordinatie Vluchtelingenwerk: € 92.089
– Sociaal Raadslieden: € 74.091
– Maaltijdvoorziening en personenalarmering: € 59.452
– Netwerk vrijwilligers in de zorg: € 104.890
– Steunpunt Mantelzorg: € 65.900
– Preventieve Ouderen Zorg: € 11.500
– Dagactiviteiten voor ouderen ¡V mantelzorg ondersteuning: € 14.081

2. De aangevraagde uitbreiding voor het Netwerk Vrijwilligers in de Zorg en Steunpunt Mantelzorg afwijzen.
3. De verplichtingen verbonden aan de subsidieverlening vastleggen in een verleningsbeschikking en specificeren in een bijlage bij de verleningsbeschikking.
4. Instemmen met verzending van bijgevoegde brief aan Vitras over de samenwerkingsagenda 2015-2018.

Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren