Inwonersavond over ‘Natuur in de Stad’

Op woensdag 12 juni vindt er een inwonersavond plaats over de ‘Natuur in de Stad.’ Tijdens deze avond presenteren de gemeente Nieuwegein het definitieve omgevingsprogramma Natuur in de stad en kunnen de inwoners zich laten inspireren om een programma voor de komende 10 jaar te maken, als het gaat om hoe we van onze stad een gezondere leefomgeving willen maken door haar groener te maken en de biodiversiteit te verbeteren.

Samen met de inwoners en externe partijen en partners is er hard gewerkt aan het programma. ‘We hebben de eerdere ingebrachte ideeën en suggesties gebruikt om een programma voor de komende 10 jaar te maken. Tijdens deze avond presenteren we het definitieve omgevingsprogramma. We laten u zien hoe we van onze stad een gezondere leefomgeving willen maken door haar groener te maken en de biodiversiteit te verbeteren. Daarnaast delen wij hoe we ons aanpassen aan het veranderende klimaat.’

Tijdens deze inwonersavond kunnen de bezoekers kennis maken met Groentje, de enthousiaste mascotte die staat voor groen. Doe mee aan de leuke Groentje-quiz en test uw kennis over natuur en biodiversiteit. Het belooft een informatieve en interactieve avond te worden.

Laat ons weten dat u erbij bent
Meld u aan voor deze inspirerende avond door een e-mail te sturen naar natuurindestad@nieuwegein.nl. De gemeente Nieuwegein en de betrokken partners kijken ernaar uit om u te verwelkomen op woensdag 12 juni aanstaande.

Waarom een omgevingsprogramma?
Het omgevingsprogramma draagt bij aan de realisatie van onze ambitie voor een fijne en groene stad, zoals beschreven in de Omgevingsvisie Nieuwegein. We staan voor een uitdaging als het gaat om het verbeteren van de biodiversiteit en dat kunnen we als gemeente niet alleen. Samen met u willen we Nieuwegein vergroenen!

Waar gaat de omgevingsvisie over?
‘In de omgevingsvisie staat wat voor stad we in 2040 willen zijn en wat we gaan doen om dat te bereiken. Dit beschrijven we aan de hand van verschillende ambities en keuzes over de fysieke leefomgeving. Of beter gezegd: alles wat u in Nieuwegein om u heen ziet, voelt en ruikt. Denk aan de huizen en andere gebouwen, maar ook aan groen, water of wegen.’

‘De omgevingsvisie geeft een beeld van waar we naartoe willen. Maar we kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. De visie wordt daarom aangevuld of aangepast als dat nodig is. De huidige omgevingsvisie is op 1 april 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.’

De omgevingsvisie is gemaakt met en voor de stad. Inwoners, ondernemers en ketenpartners hebben eraan meegedacht. Dat gebeurde in 2019 en 2020 met onder andere bijeenkomsten, gesprekken op de weekmarkt, een digitale vragenlijst en de ‘Dag van de omgevingsvisie.’

Het vaststellen van de Nieuwegeinse omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet verving op 1 januari 2024 alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, verkeer, vervoer, milieu en water.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk