Inwoners hebben vertrouwen in goede afloop

Een belangrijk verkiezingsthema de afgelopen verkiezingen in Nieuwegein was de huizenbouw in Park Oudegein. Veel bewoners hebben bewust gestemd op de partijen die tegen de huizenbouw waren. Daar waar de landelijke politiek consequent de verkiezingsbelofte niet nakomt, lijkt het erop dat de Nieuwegeinse politici deze wel waar gaan maken.

Voor bouwen zijn: PvdA (3), VVD (5), D66 (4) en het CDA (niet coalitiegenoot (3)). De D66 deelt de wethouderszetel met GroenLinks (GL) (2) maar deze partij zal tegen zijn of zich onthouden van stemmen 29 oktober a.s. Dit geldt ook voor de SP (5). SP wethouder Martijn Stekelenburg, zelf wonende tijdens de verkiezingen aan het Helmkruid, brengt het college ernstig in verlegenheid. Net zoals coalitiegenoot GL. Het NEE stemmen (of het onthouden van stemmen door deze beide partijen zou wel eens kunnen betekenen dat het college zou kunnen vallen want dan zullen slechts 15 stemmen voor zijn en 18 tegen. Met de SP en GL hadden dat 22 stemmen voor kunnen zijn en 11 tegen.

Dit bleek uit de standpunten die de partijen kenbaar gemaakt hebben afgelopen vrijdag 9 oktober, tijdens de laatste Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)vergadering in het Stadshuis. Door de grote belangstelling was de Raadszaal al snel vol en moesten andere belangstellenden plaatsnemen in het restaurant en de vergadering volgen op TV-schermen. Daar waar de toehoorders in de Raadszaal geen blijk van instemming of afkeuring mochten laten horen, deed men dat in het restaurant te meer. Er werd luid geklapt voor de insprekers en raadsleden die tegen de bouwplannen waren.

“Wij zijn erg hoopvol dat het voorstel 29 oktober van tafel geschoven wordt” aldus Patricia van Schaik, bewoner van het Helmkruid en lid van het wijkplatform Groen Wonen. “Maar we zijn er nog niet, zoals het er nu uitziet is een krappe meerderheid van de Raad tegen de bouwplannen. 29 Oktober wordt echt D-day voor deze plannen; dan moeten alle Raadsleden aanwezig zijn en ook daadwerkelijk aanwezig zijn en tegen de plannen stemmen. Het wijkplatform wil dan ook de inwoners van Nieuwegein oproepen om deze 29ste oktober aanwezig te zijn. Dat is de laatste kans voor de inwoners om te laten zien dat niemand op deze plannen zit te wachten.”

Ook het Bewoners Collectief Nieuwegein (BCN) heeft een advies uitgegeven. Zij vraagt zich af wat de toekomst van Nieuwegein wordt. Wordt het een Nieuwegein met lege kantoorgebouwen, kavels en woningen of wordt het een Nieuwegein van en door bewoners waar we samen de toekomst bepalen? Lees hier het advies.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren