Investeren in Jutphaas Wijkersloot

Het college van B&W is akkoord met de besteding van geld voor een aantal projecten in de wijk Jutphaas Wijkersloot. Het gaat om de besteding van een provinciesubsidie van €580.000,- aan o.a. een ontmoetingsruimte en sociale maatregelen op het Nijpelsplantsoen. Daarnaast gaat het om de besteding van €110.000,- van de gemeente aan het verbeteren en beter toegankelijk maken van de dierenweide en het opknappen van de basisscholen in de wijk.

Wijkwethouder Hans Reusch: “Na een periode van plannen maken en voorbereiden, kunnen we nu als gemeente gaan investeren in de wijk. Het mooie is dat bewoners, scholen en andere organisaties hierbij actief betrokken zijn en de activiteiten aansluiten bij hun ideeën. Dat is ook belangrijk, want wij hebben hun hulp ook hard nodig bij de uitvoering.”

In de oorspronkelijke plannen was sprake van een brede school met een ontmoetingsfunctie. Deze optie bleek na onderzoek niet haalbaar. De scholen in de wijk hebben nu ideeën uitgewerkt voor een verbouwing van beide gebouwen om buitenschoolse opvang mogelijk te maken. Het streven is om dit in 2013 ten uitvoer te brengen.

Samen met Jutphaas Wonen ziet de gemeente kansen om in 2014 een alternatieve ontmoetingsruimte middenin de wijk te creëren: een algemene ruimte van circa 120m2 op de begane grond van één van de flats in het Wenckebachcarré. Het gaat om een ruimte welke toegankelijk is voor alle wijkbewoners. Uit de wijkanalyse en gesprekken met bewoners blijkt dat hier behoefte aan is. Het realiseren van dergelijke fysieke voorzieningen is daarom een belangrijk doel binnen de wijkaanpak Jutphaas Wijkersloot.

Samen met woningcorporatie Mitros, de politie, welzijnsorganisatie Movactor en de bewoners start de gemeente met een leefbaarheidsproject op het Nijpelsplantsoen. Doel is toe te werken naar meer ouderverantwoordelijkheid en ouderbetrokkenheid bij het meedoen aan activiteiten in de buurt. In de loop van de tijd zullen er in samenwerking met de bewoners ook aanpassingen aan de speelvoorzieningen op het Nijpelsplantsoen worden gedaan. Het project wordt verder ingevuld met de bewoners zelf en wordt gefaciliteerd door de betrokken partijen.

De dierenweide wordt door de bewoners gekoesterd en al jarenlang bestaat de wens dat deze wordt opgeknapt. Dit zal nu begin 2013 gebeuren. Daarnaast denkt de gemeente samen met enkele enthousiaste bewoners na over het organiseren van meer activiteiten bij de dierenweide.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren