Inventarisatie alternatieve locaties bibliotheek Nieuwegein-Noor

Het college van Burgemeester & Wethouder heeft opdracht gegeven om opties in kaart te brengen voor nieuwe huisvesting van een bibliotheek voor Nieuwegein-Noord.

Door de brand in De Baten is het filiaal Noord van de stichting Bibliotheek Nieuwegein verloren gegaan. Voor het geval herbouw van een filiaal in De Baten te duur blijkt te zijn, wil B&W, over alternatieven beschikken. Dit is ook in lijn met het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader voor het openbaar bibliotheekwerk De inventarisatie moet op 25 maart 2003 gereed zijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk