Inspraakbijeenkomst Hoog Zandveld

De gemeente Nieuwegein organiseert op 22 maart 2001 een inspraakbijeenkomst over het concept-wijkverkeersplan voor de wijk Hoog Zandveld. Het concept heeft als doel een goed wegennet voor elke weggebruiker en een verkeersveilige leefomgeving voor nu en in de toekomst te creëren. De inspraakbijeenkomst vindt plaats tussen 20.00u en 22.00u in het Multicultureel Centrum, Fort Vreeswijk 1A, Nieuwegein.

Als u niet aanwezig kunt zijn, kunt u het wijkverkeersplan tot 19 april 2001 inzien in Buurthuis De Spil, Ratelaar 100 en bij het Infocentrum van het gemeentehuis aan de Martinbaan 2. U kunt schriftelijk reageren tot 19 april 2001. Deze reacties kunt u sturen naar de heer ing. B. van de Hulsbeek van de gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Telefonische inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer van de Hulsbeek (030 607 18 34) of de heer B. Otte (030 – 60 712 89).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk