Inspraak concept Gemeentelijk Mobiliteitsplan van start

Nieuwegein is goed bereikbaar per auto, openbaar vervoer, fiets en te voet. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. De vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat al deze vormen van vervoer in Nieuwegein ook in de toekomst zo goed mogelijk gefaciliteerd worden. Het concept gemeentelijk mobiliteitsplan GMP+ ‘Nieuwegein Verleidt’ geeft antwoord op deze vragen en ligt tot 23 september 2013 ter inzage.

Een belangrijke kracht van Nieuwegein is de centrale ligging in Nederland in combinatie met een goede bereikbaarheid. Het mobiliteitsbeleid is er op gericht deze kracht te versterken en te koesteren. Hoewel de auto een belangrijk vervoermiddel is en blijft, heeft deze ook zijn beperkingen (parkeerdruk, fileleed en luchtkwaliteit). Daarom zet Nieuwegein in op volwaardige vervoersalternatieven en het verleiden van mensen om vaker te kiezen voor fiets of openbaar vervoer. Verkeersveiligheid en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfmilieu.

Het concept-GMP+ ligt tot 23 september ter inzage op het Stadshuis en is in te zien via deze website. Reacties op het concept-GMP+ kunnen per mail gestuurd worden aan dhr. R. Bijl e-mail: GMP@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren