Inloopochtend Autisme

Iedereen in Nieuwegein die een aanspreekpunt zoekt over autisme kan nu terecht bij inloopochtend autisme in bibliotheek De tweede verdieping. Dat kan iemand met autisme zijn, maar ook iemand die een ander met autisme helpt. Iemand die met vragen zit. Een familielid of een andere naaste. We willen mensen met elkaar in contact brengen. Je kunt er terecht met vragen, als je op zoek bent naar informatie, of om even bij te praten. Ervaringsdeskundigen Ellie Maarse en Jan Smulders helpen je op weg en denken met je mee.

De inloopochtend, een samenwerking tussen Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein en de Nederlandse Vereniging voor Autisme, wordt elke eerste en derde woensdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur gehouden en is zonder afspraak te bezoeken. Je kunt vrij binnenlopen. Maak je liever een afspraak? Ook dat kan natuurlijk, stuur daarvoor een mail naar: autismenieuwegein@gmail.com.

Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 200.000 mensen – heeft autisme. Het aantal mensen dat te maken heeft met autisme, zoals ouders, broers, zussen, partners, leraren en zorgverleners, is vele malen groter. Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie. De meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. Naar schatting 30% heeft een verstandelijke beperking.

Autisme is onzichtbaar maar heeft grote invloed op iemands leven. Zo wordt informatie door mensen met autisme op een andere manier verwerkt in de hersenen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om informatie die binnenkomt via de zintuigen; vaak is er sprake van sensorische over- of ondergevoeligheid. De diagnose autisme wordt gesteld op basis van gedragskenmerken. De rol die autisme in iemands leven speelt verschilt van persoon tot persoon en ook per levensfase.

terke punten die vaak in verband worden gebracht met autisme zijn onder andere: oog voor detail, analytisch denken, eerlijkheid, loyaliteit en technisch inzicht. Op sociaal gebied ondervinden veel mensen met autisme echter regelmatig problemen, onder meer doordat zij onuitgesproken sociale signalen niet altijd begrijpen.

Veel mensen met autisme hebben bijkomende diagnoses, zoals stemmingstoornis, AD(H)D, angsten/of dwangstoornis, PTTS en burnout. Maar liefst 70% kampt op enig moment in zijn leven met een bijkomende psychiatrische diagnose zoals een angststoornis of een depressie.

Impact op het leven
Autisme kan invloed hebben op alle levensterreinen, in alle levensfasen. Ook kan het grote impact hebben op gezinnen en relaties. Met name tijdens overgangsperioden lopen mensen met autisme het risico om vast te lopen als zij niet tijdig de juiste begeleiding krijgen. Voorbeelden zijn de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs of van onderwijs naar stage/werk. Om een crisis te voorkomen is het belangrijk dat de drempel naar hulp – ook voor ouders en partners – zo laag mogelijk is. Ook een tijdige diagnose is van belang.

Er zijn sterke wetenschappelijke aanwijzingen dat veel van de bijkomende problemen van mensen met autisme – zoals depressies en angsten – samenhangen met het grote aantal negatieve levenservaringen van veel mensen met autisme. Velen lukt het bijvoorbeeld niet om een opleiding op hun eigen niveau af te ronden of om werk te vinden dat past bij hun talenten en intelligentie. Ieder mens is anders – en autisme uit zich ook bij iedereen weer anders.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk