Inloopbijeenkomst over verkabeling hoogspanningslijnen

Op dinsdag 22 maart aanstaande houdt de gemeente Nieuwegein een inloopbijeenkomst over de voortgang van de verkabeling (het ondergronds leggen) van de hoogspanningslijnen in Galecop, Blokhoeve en Huis de Geer.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden in het Meeting District aan Blokhoeve 2A in de wijk Blokhoeve en duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. ?Aanmelden voor deze inloopbijeenkomst is niet nodig. Medewerkers van de gemeente, de GGD en TenneT zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Over bijvoorbeeld de planning, de werkzaamheden, gezondheidseffecten en het tracé.

Het college van burgemeester en wethouders is op 8 maart met het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) voor de verkabeling van de hoogspanningslijnen akkoord gegaan om het ter inspraak voor te leggen. Het VOBP ligt vanaf 15 maart twee weken ter inzage.

Hoogspanningslijn Galecop en Blokhoeve
Op 1 januari 2019 is de Wet voortgang energietransitie ingegaan. Deze wet regelt de verkabeling van hoogspanningslijnen. In Nieuwegein gaat het om de hoogspanningslijn door de wijken Galecop, Blokhoeve en Huis de Geer. De gemeente heeft netbeheerder TenneT gevraagd om het deel van de hoogspanningslijn vanaf Oudenrijn (A2) tot aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal ondergronds te leggen. Het gaat om circa 3 km en elf masten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk