Informatiebijeenkomst renovatie Koninginnensluis

Vanaf maandag 26 januari 2015 voert aannemer Ooms Construction in opdracht van Rijkswaterstaat renovatiewerkzaamheden uit aan de Koninginnensluis. De Koninginnensluis is een monumentale sluis in het hart van Vreeswijk en heeft aan weerszijde twee bruggen, de Emmabrug en de Wilhelminabrug. Zowel de sluis als de bruggen zijn hard toe aan renovatie. Rijkswaterstaat informeert omwonenden en belanghebbenden op maandag 12 januari 2015 tussen 19.00 en 21.00 uur tijdens een informatiebijeenkomst in Fort Vreeswijk over de laatste ontwikkelingen.

Op 5 januari begint aannemer Ooms Construction om 07.00 uur met het inrichten van het bouwterrein aan de Handelskadezijde. In die week wordt ook gestart met een aantal uitvoerende werkzaamheden langs de buitenkolk, aan de kant van de Handelskade. Eind januari 2015 beginnen de renovatiewerkzaamheden in de monumentale Koninginnensluis en is de sluis enige tijd gestremd.

In september heeft aannemer Ooms Construction tijdens een informatiebijeenkomst de werkzaamheden op hoofdlijnen toegelicht. Inmiddels is de planning gereed. Rijkswaterstaat organiseert op maandag 12 januari 2015 een informatiebijeenkomst om omwonenden en andere belanghebbenden een beeld te geven wat de werkzaamheden inhouden. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur in Fort Vreeswijk te Nieuwegein. Om 19.30 uur start de algemene presentatie over de werkzaamheden. Lees hier meer over de historie van de sluis.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk