Katern

Informatiebijeenkomst dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert samen met haar gebiedspartners op donderdag 23 februari een informatiebijeenkomst over de dijkversterking tussen het Culemborgse Veer en de Prinses Beatrixsluis. De gebiedspartners zijn ook aanwezig. Dit zijn: de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeenten Houten en Nieuwegein.

Wat : Informatiebijeenkomst dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis
Waar : Fort Honswijk, Lekdijk 58 in Schalkwijk
Wanneer : 23 februari, 19.15 – 21.30 uur
Aanmelden : Tot en met maandag 20 februari via de aanmeldknop op deze website

Waarover wordt u geïnformeerd
Uit verschillende mogelijke varianten maakten we één plan. Hierin zijn uw opmerkingen, ideeën en suggesties zo veel mogelijk meegenomen en komen de beste mogelijkheden samen. Dit plan lichten wij graag toe. Wat houdt het in? Wat betekent het voor u? En hoe verhoudt dat zich tot de waterveiligheidsopgave en de opgave voor groot onderhoud?

Daarnaast informeren we u graag over de stappen die de afgelopen maanden in het project zijn gezet. Hoe we verder gaan, zoals met keukentafelgesprekken en grondaankoop. Hoe we diverse projecten koppelen aan de dijkversterking voor het verbeteren van de natuur, recreatie en verkeersveiligheid. Dit noemen we ‘meekoppelprojecten’.

Hoe ziet het programma eruit? 
19.15 – 19.30 uur:      Inloop
19.30 – 20:00 uur:    Welkom en korte presentatie van het waterschap
20:00 – 21:30 uur:    Gelegenheid om bij een aantal tafels over verschillende onderwerpen uw vragen te      stellen en in gesprek te gaan.

Project Sterke Lekdijk
Het dijkversterkingstraject loopt vanaf het Culemborgse Veer tot aan de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein en heeft een lengte van 11 km. De dijkversterking combineren we zoveel mogelijk met verbeterkansen voor natuur, recreatie en verkeersveiligheid. Op deze manier maken we de dijk sterker én mooier. Dat kunnen we niet alleen, we dagen u uit om mee te denken én doen door uw gebiedskennis in te brengen. Het project loopt van 2019 tot ongeveer 2026 en maakt deel uit van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk