Informatiebijeekomst ‘Bouwen aan City’

De komende jaren gaat er het nodige veranderen in de binnenstad van Nieuwegein. Meer woningen, vernieuwing van het stationsgebied en meer levendigheid in de binnenstad. Inwoners en andere belangstellenden zijn welkom op de informatiebijeenkomst maandag 19 juni in de hal van het Stadshuis. U kunt vrij binnenlopen tussen 19.30 uur tot 21.30 uur.

Op de informatiebijeenkomst is informatie te verkrijgen over de volgende thema’s: 1) de actualisatie van het bestemmingsplan, 2) de actuele bouwplannen voor de HN-locatie (Herenstraat-Noordstedeweg) en de Doorslagzone (naast het Stadshuis), 3) de vernieuwing van het stationsgebied en 4) de bewoning van de Luifelstede. Aanwezig zijn o.a. medewerkers van de gemeente, de provincie Utrecht (tram), de ontwikkelaar van de Doorslagzone en het wijkplatform.

Inspraak bestemmingsplan
Vanaf 19 juni start de inspraakperiode voor het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakperiode loopt van 19 juni t/m 3 juli 2017. In het najaar van 2017 staat het ontwerpbestemmingsplan op de agenda van de raad. Het bestemmingsplan geeft onder andere aan waar in de binnenstad mag worden gebouwd en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Het bestemmingsplan voor de binnenstad stamt uit 2007. In 2013 heeft de gemeenteraad besloten om de visie op de binnenstad op onderdelen aan te passen en meer woningen in plaats van kantoren en winkels te bouwen. Bijvoorbeeld op de ‘HN-locatie’ langs de Noordstedeweg, op de locatie ‘Doorslagzone’, langs de Doorslag en in West. Dit moet nog wel verwerkt worden in het bestemmingsplan. Deze actualisatie gaat nu van start.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren