Informatieavond varianten Parkhout Zandveld

In 2013 heeft het college van B & W van Nieuwegein een voorkeursvariant voor ontwikkeling van sportpark Parkhout Zandveld vastgesteld. De voorkeursvariant laat de mogelijkheden zien voor een kwaliteitsimpuls voor sportpark Parkhout/Zandveld in combinatie met woningbouw aan de Helmkruid en de tramhalte.

Vervolgens is na de verkiezingen door de nieuwe gemeenteraad gevraagd om een alternatief uit te werken zonder woningen aan Helmkruid. Op verzoek van de raad en bewoners zijn er ook verschillende tussenvarianten ontwikkeld voor de woningbouwontwikkeling en het sportpark Parkhout Zandveld.

De varianten verschillen onder andere in aantallen woningen, locatie van de woningen op het sportpark, aantal voetbalvelden, de verkeersafwikkeling en het financiële resultaat. Tijdens deze informatieavond informeert de gemeente u over deze varianten en horen zij graag uw reactie.

De resultaten van deze avond worden vervolgens samen met de resultaten van de quickscan woningbouwlocaties op 9 april aan de raad voorgelegd tijdens een Raadsinformatieavond. Besluitvorming in de gemeenteraad vindt na het zomerreces plaats.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren