Informatieavond plannen Fort Vreeswijk

Gemeenteraadsleden toonden 20 november veel interesse in de plannen voor de toekomst van Fort Vreeswijk. Eind februari 2015 gaan zij een besluit hierover nemen. De raadsleden werden geïnformeerd door de gemeente en het Wijkplatform Vreeswijk over de achtergrond van het initiatief, de verschillende opties voor de toekomst en het ontwikkelde businessplan voor een kostendekkende exploitatie. Ook kwamen de in zelfbeheer bereikte resultaten in beeld.

Wijkplatform Vreeswijk: ‘Op alle fronten geeft dit een positief beeld: meer bezoekers, meer inkomsten en beter onderhoud van het pand.’ Tijdens de avond kwamen ook diverse gebruikers aan het woord. De meeste huidige gebruikers zoals de huisarts, Vitras, Kind&Co, Algemen Hulpdienst Nieuwegein zijn enthousiast over de plannen, zien de meerwaarde van de onderlinge verbinding en samenwerking, prijzen de inzet van de vrijwilligers en willen graag een bijdrage leveren aan het behoud van Fort Vreeswijk voor de wijk.

De Scouting Vreeswijk wil het Kruithuis gratis blijven gebruiken zoals dit de afgelopen jaren het geval is geweest of wil compensatie. De Hengelsportvereniging ijvert al jaren voor een eigen verenigingsruimte met eigen bar in of bij het Fort. Het Vreeswijks Museum wil dezelfde huur blijven betalen op Fort Vreeswijk.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk