Katern

Informatieavond over hondenbeleid

De gemeente houdt dinsdag 11 juni een informatieavond over het hondenbeleid bij
de hondenvereniging KVN aan de Galecopperzoom 3. U kunt bij de bijeenkomst tussen 19.00 en 21.00 uur binnen komen lopen.

Evaluatie
De evaluatie van het hondenbeleid van Nieuwegein heeft geleid tot een aantal maatregelen om het beleid beter onder de aandacht te brengen, meer orde te scheppen, de voorzieningen beter bereikbaar te maken en positief gedrag en de onderlinge betrokkenheid te bevorderen. Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg over waarom de maatregelen zijn genomen en over hoe de uitwerking er uit ziet.

Hondenkaart
U krijgt ook uitleg over de aanpassingen van de hondenkaart. U kunt hier op reageren en suggesties doen voor verbetering. De gemeente hoopt in gesprek met bewoners goede ideeën op te doen over wat de gemeente kan doen, hoe de eigen verantwoordelijkheid van hondenbezitters is te stimuleren en wat bewoners zelf in hun eigen buurt kunnen organiseren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk