Informatieavond over heropenen dierenweides Galecop en Jutphaas/Wijkersloot

Bewoners die zich betrokken voelen bij de dierenweides in Nieuwegein, worden door de gemeente uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op dinsdagavond 12 maart aanstaande. Deze avond duurt van 19.00 uur tot 20.30 uur en wordt gehouden in het Stadshuis op de 4de verdieping.

Tijdens deze avond zullen de diverse tips en suggesties besproken worden die de gemeente de afgelopen tijd heeft mogen ontvangen van bewoners tijdens het participatietraject. Tevens zal tijdens  deze avond worden bekendgemaakt hoe op twee van de vijf dierenweides een proefproject zal worden uitgevoerd om weer enkele dieren in deze twee dierenweides toe te laten. Wilt u zich actief inzetten voor de dierenweides? Meld u zich dan aan bij uw wijkcoördinator.

Positieve invloed van dieren
Nieuwegein telt 5 dierenweides. Ze hebben als doel om mensen en dieren samen te brengen, waardoor mensen meer leren over verschillende dieren en de natuur. Ze dienen als groene ontmoetingsplekken waar buurtbewoners kunnen genieten van de rust, van de natuur en de positieve invloed van dieren. Deze weides vervullen een sociale rol in de wijk en dragen bij aan een prettige leefomgeving.

Gezondheidsproblemen
In drie van de vijf dierenweides staan momenteel geen dieren meer. De dieren die er eerder waren, kampten met ernstig overgewicht, en kregen daardoor ernstige gezondheidsproblemen. De voornaamste oorzaak van het overgewicht was het voeren door bewoners met brood en andere ongezonde voeding voor dieren. Om de gezondheid van de dieren te waarborgen, hebben we besloten ze te verplaatsen naar de kinderboerderij. Daar is toezicht mogelijk, en kunnen we nauwlettend in de gaten houden wat de dieren eten. Dit besluit is zorgvuldig genomen op basis van medisch advies van de Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk (ULP).

Terugkeer van de dieren
‘We willen allemaal graag dat de dieren terugkeren naar de dierenweides. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat hun gezondheid en welzijn gegarandeerd is. Concreet betekent dit dat alleen de beheerder de dieren mag voeren en dat bezoekers de dieren niet voeren. De vraag die daarbij rijst: wat is hiervoor nodig en welke rol spelen bewoners hierbij’ aldus de gemeente in haar oproep voor de informatiebijeenkomst.

Betrokkenheid van inwoners
Om te onderzoeken hoe inwoners meer betrokken kunnen worden bij de dierenweides, is een participatietraject opgezet. ‘We hebben in oktober en november 2023 waardevolle gesprekken met bewoners gevoerd op alle dierenweides. Zij hebben hun ervaringen en suggesties met ons gedeeld. Tijdens deze gesprekken kwamen onderwerpen aan bod zoals controle, educatie en betrokkenheid van de buurt. Een aantal bewoners heeft al aangeboden actief te willen bijdragen aan een goed lopende dierenweide.’

Alle suggesties van bewoners tijdens het participatieproces zijn getoetst op haalbaarheid, dierenwelzijn en het wettelijk kader. En daaruit is het onderstaande plan als proef ontstaan.

Proef
In de lente start de gemeente Nieuwegein samen met bewoners een proef van een jaar op twee van de vijf dierenweides. In beide dierenweides plaatsen we opnieuw schapen en geiten. Na zorgvuldige afweging hebben we besloten om de wijken Galecop en Jutphaas/Wijkersloot te selecteren. Er lijkt in beide wijken voldoende betrokkenheid te zijn van buurtbewoners. Daarnaast zijn er in beide dierenweides sluizen aanwezig waardoor eventuele openstelling door bewoners mogelijk is. We kiezen voor twee wijken om een brede proef uit te zetten en de resultaten mogelijk te kunnen vergelijken en later ook uit te rollen bij de andere dierenweides.

‘Tijdens deze proef zullen we extra aandacht besteden aan monitoring van de gezondheid van de dieren, informatie en educatie op de dierenweides en ondersteuning van actieve betrokkenheid van de bewoners. Zo kunnen bezoekers bijhouden hoe het met de dieren gaat. Op beide dierenweides plaatsen we borden met een ‘gewichten scorebord’ die we regelmatig bijhouden.’

Wanneer is de proef wel of niet geslaagd
De proef is geslaagd als het welzijn van de dieren kunnen worden gewaarborgd en ze gedurende de proefperiode geen overgewicht hebben. Op deze manier kunnen de dierenweides openblijven.

De proef is niet geslaagd als de dieren in de dierenweides fysieke problemen ontwikkelen door voeren van buitenaf. ‘We evalueren het dierenwelzijn tijdens de proef nauwlettend. Als het niet goed gaat, geven we tijdig een waarschuwing op basis van de controles van de dierenarts. We nemen maatregelen om te voorkomen dat de pilot ten koste gaat van het dierenwelzijn. Dit doen we in overleg met de groep actieve bewoners. Als blijkt dat de maatregelen niet helpen, zijn we genoodzaakt de dieren tijdig terug te halen naar de kinderboerderij en beraden we ons op de toekomst van deze dierenweides.’

Wat gebeurt er met de andere dierenweides?
Er zullen geen veranderingen zijn voor de dierenweides in Zuilenstein (Park Kokkebogaard) en Hoog Zandveld, Zandveld, Lekboulevard. De dieren blijven er staan. ‘Voor beide weides geldt wel dat we de dieren houden zolang de gezondheid het toelaat.’

De dierenweide in Batau blijft voorlopig leeg. Deze dierenweide wordt onderhouden, zodat het gras van goede kwaliteit blijft voor toekomstige dieren.

Samen
Het behoud van de dierenweides en het welzijn van de dieren is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de gehele gemeenschap. ‘Wij hopen dat door samenwerking met bewoners de schoonheid en de waarde van de weides blijven bestaan. En we nodigen u ook uit om mee te helpen. Kom daarom op dinsdag 12 maart van 19.00 – 20.30 uur naar de informatiebijeenkomst in het Stadshuis op de 4de verdieping. Meld u aan bij uw wijkcoördinator.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk