Informatie over het project Middenblok in Hoog Zandveld

Op het grasveld naast het parkeerterrein van winkelcentrum Hoog Zandveld stond vroeger een scholencomplex. Nadat de scholen eind 2012 verhuisd zijn naar het nieuwe gebouw ‘Brede School De Lotus’, is het complex gesloopt. Daarna zijn in 2016/2017 de woningen aan Dopheide gebouwd. Het overgebleven terrein dat nu grasveld is, is het ontwikkelingsgebied Middenblok. Het Middenblok ligt tussen de Lupinestraat, Ratelaar en Dopheide, in de wijk Hoog Zandveld.

Voor wie gaat de gemeente Nieuwegein bouwen?
In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat op deze plek woningen komen. Het gaat om maximaal 50 woningen; seniorenwoningen en eengezinswoningen. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad diverse beleidsstukken met betrekking tot wonen vastgesteld zoals de woonvisie 2015 en een aanvulling daarop in 2019. Nieuwegein wil inzetten op starters, ouderen en zorg. Daarnaast wil de gemeente met name bijbouwen in de sociale huur, vrije sectorhuur en het duurdere koopsegment. De aanvulling van 2019 betreft onder meer het toevoegen van de ambitie om voldoende middenhuurwoningen te hebben, ten behoeve van de doorstroming, en meer aandacht voor zorg.

Door de Woondeal Utrecht, een samenwerking tussen Rijksoverheid, provincie en regionale bestuurders, is ook het Project Middenblok in een versnelling gekomen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het ontwerp- uitwerkingsplan dat eind dit jaar opgeleverd.

Afgelopen 24 juni was er een online-bijeenkomst voor omwonenden gehouden, waarbij de gemeente de stand van zaken toelichtte. De presentatie van de stedenbouwkundige werd met veel bijval ontvangen (mooi, luchtig ontwerp) en een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp wat meer dichtbebouwd is. Aanwezigen konden ook hun vragen stellen. Wat duidelijk naar voren is gekomen dat veel inwoners van de wijken Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard HZL graag in hun wijken willen blijven wonen. Als aandachtspunt werd genoemd dat de gemeente zorg moet dragen voor een juiste verhouding tussen de appartementen en eengezinswoningen. Een aandachtspunt voor de ontwikkelaar is het op een goede manier in de markt zetten van de appartementen voor senioren: rolstoelvriendelijk, nultreden, zorg op afroep vanuit het Buurtplein Zuid en levensloopbestendig.

Het was een goede en plezierige bijeenkomst, waarvan er ongetwijfeld meer zullen volgen. Het blijkt dat de bewoners veel behoefte hebben aan regelmatige informatieverstrekking door de gemeente. Kijk op de website www.nieuwegein.nl/middenblok voor verdere informatie over het Middenblok en de ontwerptekeningen.

De rol van het Wijkplatform HZL
Omdat er nog een aantal vragen waren heeft het Wijkplatform een overleg gehad met de gemeentelijke projectleider. Dit was een verhelderend gesprek. Duidelijk werd dat van beide zijden veel belang werd gehecht aan een voorspoedig verlopend bouwproject zodat in 2023 de woningen kunnen worden opgeleverd.

Het Wijkplatform wil op haar beurt de bewoners beschikbare informatie verstrekken, ondermeer door het wijknieuws, website en facebookpagina. Maar het Wijkplatform wil ook een luisterend oor zijn voor die bewoners. Wij zullen, indien noodzakelijk, bemiddelen bij het eventueel vastlopen van de informatieverstrekking van de gemeente.

Een vraag voor het Wijkplatform blijft wel hoe de bewoners worden geïnformeerd over het ontwerp uitwerkingsplan dat het college van B&W eind dit jaar vaststelt. ‘We houden de vinger aan de pols’ aldus het wijkplatform HZL.

One thought on “Informatie over het project Middenblok in Hoog Zandveld

  1. Sinterklaas

    We worden hier naar mijn mening gewoonweg genaaid door de gemeente. Bij herindeling van het Lotusplantsoen heeft de gemeente bewoners beloofd dat het aantal vierkante meters groen gelijk zou blijven. Nu wordt het toch doodleuk volgebouwd. Gemeente Nieuwegein toont zich hiermee een ‘betrouwbare partner’. Een leefbare wijk maak je niet door elke meter vol te bouwen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren