Informatie- en discussiebijeenkomst Wmo

Dinsdag 31 oktober vindt om 20.00 uur in het Veerhuis een informatie- en discussiebijeenkomst Wmo plaats. Alle belanghebbenden en belangstellenden zijn van harte welkom.Op 29 september heeft de gemeenteraad de Verordening voor individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. De verordening geeft in hoofdlijnen weer hoe de gemeente vorm geeft aan de compensatieplicht van de Wmo. Het college van burgemeester en wethouders moet deze hoofdlijnen verder uitwerken in het “Besluit maatschappelijke ondersteuning Nieuwegein” (Uitvoeringsbesluit). Dit Uitvoeringsbesluit zal de financiële uitwerking van de verordening bevatten én de uitwerking van de beleidsregels voor het verstrekken van de voorzieningen.Tijdens de informatie- en discussieavond zullen de uitgangspunten voor het uitvoeringsbesluit worden toegelicht. Ook wordt aandacht besteed aan het Wmo-loket. De resultaten van deze bijeenkomst worden meegenomen bij de uitwerking van de Wmo.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: