Infocentrum Binnenstad 1 jaar eerder dicht dan gepland

Samenvatting: Sinds 2008 is er een informatiecentrum Binnenstad gehuisvest aan de Borgstede. Bij opening was bepaald dat dit informatiecentrum voor een beperkte periode (vijf jaar) zou functioneren (2008 – 2012). Het Infocentrum gaat nu één jaar eerder dicht dan oorspronkelijk bedoeld. Dit komt enerzijds door ontwikkelingen in de markt en anderzijds door het besluit van de raad om het pand Borgstede per 1 januari 2012 te sluiten vanwege bezuinigingen. Voorgesteld wordt om in het Stadshuis een afgeslankt Infopunt in te richten waar belangstellenden informatie kunnen krijgen over de Binnenstad.

Beslispunten:
1. Het Informatiecentrum Binnenstad op de Borgstede per 1 oktober 2011 sluiten.
2.In principe besluiten om in het nieuwe Stadshuis een Infopunt Binnenstad in te richten.
3. De Ondernemingsraad in de gelegeheid stellen over bovenvermeld voorgenomen besluit advies uit te brengen.
4. Zodra het advies van de Ondernemingsraad beschikbaar is, definitief besluiten.
Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren