In gesprek met burgemeester over veiligheid

Op zaterdagmorgen 17 februari aanstaande kunnen de inwoners van de omliggende wijken tussen 10.00 uur en 12.00 uur op het Muntplein een kop koffie drinken met burgemeester Marijke van Beukering, de BOA en medewerkers van de afdeling veiligheid. Zij gaan graag met de bewoners in gesprek over de veiligheid in de wijk. De inbreng van de wijkbewoners wordt gebruikt voor het opstellen van een nieuw veiligheidsplan!

Nieuw veiligheidsplan
Dit jaar zal een nieuw plan worden gemaakt voor de openbare orde en veiligheid. Een zogenaamd Integraal Veiligheidsplan, het VP 2025-2028. De gemeenteraad stelt de prioriteiten vast voor dit plan. Dat doen zij op grond van een veiligheidsanalyse.

Deze veiligheidsanalyse bestaat uit criminaliteitscijfers, het subjectieve veiligheidsgevoel maar ook participatie vanuit inwoners en partners. Daarom gaat de gemeente graag met de wijkbewoners in gesprek om te horen hoe de veiligheid in hun woonomgeving wordt ervaren. Hoe ervaart u de veiligheid in uw buurt of elders in Nieuwegein? Wat ziet en hoort u waar uw zich zorgen over maakt? Wat stelt u gerust? De gemeente Nieuwegein hoort graag uw mening over veiligheid in uw wijk en heel Nieuwegein.

Meer informatie?
Meer informatie en het huidige veiligheidsplan kunt u inzien op de website van de gemeente Nieuwegein.

Heeft u vragen over veiligheid, of wilt u uw mening geven? Dan wordt u uitgenodigd voor een kop koffie of thee. Kunt u niet komen en wilt u wel uw inbreng geven? Neemt u dan contact op met de wijkcoördinator Ron Belonje via het e-mail adres: r.belonje@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk