Iftar-maaltijd op het Cals College in Nieuwegein

Woensdag 6 april jl. was voor het eerst een iftar-maaltijd op het Cals College in Nieuwgeein georganiseerd, een maaltijd uit de islamitische traditie om het vasten te verbreken. Meer dan 100 leerlingen en een vijftal collega’s hadden zich aangesloten in de passage aan lange tafels. Iedereen nam wat mee om deze gezamenlijke maaltijd te vieren.

De school: ‘We vinden het belangrijk om in de school ruimte te geven aan deze traditie, zodat ook onze Islamitische leerlingen merken en ervaren dat het Cals hun school is.’ Van de 100 leerlingen hebben er 30 geen islamitische achtergrond en dat maakt het tot een mooie verbindende activiteit. Het sluit zo aan bij onze kernwaarden; open, vertrouwen en verbonden.

Volgende week is het de Goede Week, de laatste week van de christelijke vastenperiode, waarin het lijden van Christus wordt herdacht. ‘In die week besteden we met onze leerlingen op allerlei manieren aandacht aan de mensen uit de Oekraïne. Van benefietavonden tot sponsorlopen en zwemmen en aandacht in de vaklessen. Een week kortom met sociale actie én met een belangrijk vormend aspect’ aldus de school.

‘Iftar en Oekraïne zijn daarmee eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille: ze horen bij het Cals, bij wie we (willen) zijn en wat we onze leerlingen willen meegeven’ zo zegt een van de docenten tegenover onze redactie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk