Iets meer dan 1 op de 10 Nieuwegeinse kinderen krijgt jeugdzorg

In Nieuwegein krijgen 1675 kinderen een vorm van jeugdzorg. Dat komt neer op 10,9 procent. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten. Veenendaal heeft van alle Utrechtse gemeenten het hoogste aandeel van kinderen met jeugdzorg. Volgens de nieuwe publicatie van het CBS ging het in Veenendaal vorig jaar om 2675 jongeren, dat is omgerekend 14 procent van de jongeren.

De gemeenten zijn per 2015 verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het grootste deel van de bijna 461.000 kinderen in Nederland met jeugdzorg krijgt jeugdhulp. Het gaat dan bijvoorbeeld om psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblemen.

De verschillen per gemeente kennen volgens het CBS meerdere oorzaken. Sociaaleconomische omstandigheden spelen een rol, maar ook beleidskeuzes die wethouders maken tellen mee.

Jeugdhulp
Heeft u vragen over opvoeden of opgroeien? Vaak kunt u advies of hulp vragen in uw omgeving. Vrienden en familie kennen u en uw gezin goed en kunnen misschien helpen vanuit hun eigen ervaringen. Maar soms is het nodig om Jeugdhulp in te zetten. U krijgt dan hulp van een professional die u een steuntje in de rug geeft. Denk hierbij aan specialistische ondersteuning, begeleiding of behandeling, individueel of in een groep. Geynwijs in Nieuwegein regelt de toegang tot de Jeugdhulp voor de inwoners van Nieuwegein, maar biedt het niet zelf.

Gesloten inrichtingen
Het CBS telde ook de jongeren die jeugdzorg kregen in een gesloten inrichting. Dat waren er vorig jaar 1815, 265 minder dan in het jaar ervoor.

In de periode 2015-2019 zaten jaarlijks circa 2500 jongeren in een gesloten jeugdinrichting. In 2020 daalde dat aantal naar 2080 en in 2021, dus naar 1815 jongeren.

Kindermishandeling
De gezamenlijke vestigingen van Veilig Thuis kregen vorig jaar bijna 120.000 meldingen over mogelijke kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat waren er 8000 minder dan in 2020. Ze gaven wel vaker advies aan slachtoffers, omstanders of professionals, namelijk 134.000 keer, 12.000 keer meer dan een jaar eerder. Een verklaring heeft het CBS daar niet voor.

Bij Veilig Thuis kan iedereen terecht die kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt of advies wil bij een dergelijke kwestie. Het aantal meldingen daalt al sinds 2019. Het aantal adviezen nam tot en met de eerste helft van 2021 toe, maar is in het tweede halfjaar weer licht gedaald.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk