Huis van de Sport sluit in Nieuwegein

Nog voor het einde van het jaar 2017 zullen de deuren van het Huis van de Sport in Nieuwegein gesloten worden. Dit laat de Utrechtsesportkrant gisteren weten. In 2006 vestigden zich meer dan tien sportorganisaties in Nieuwegein onder één dak. Weliswaar allemaal met een eigen voordeur, maar wel met de intentie om binnen ‘no time’ als het ‘Huis van de Sport’ een overlappende functie te krijgen.

Op de locatie aan de Wattbaan 31-49 zijn op dit moment de Zwembond, Hockeybond, Volleybalbond, Cricketbond, Baseball en Softballbond, Wielrenunie, Special Olympics, Gehandicaptensport Nederland, Watersportverbond, Basketbalbond, Triatlonbond, Jeu de boules bond. NLCoach en de Badminton Bond gevestigd.

‘De huurovereenkomst eindigt op 1 december 2017 waarmee dus een einde komt aan een samenwerking van elf jaar’, geeft Maurice Leeser aan tegenover de Utrechtsesportkrant. ‘De meerderheid van de sportbonden heeft er de voorkeur aan gegeven om op zoek te gaan naar andere huisvestiging en de samenwerking op een andere manier vorm te geven.’

Als directeur van het Watersportverbond heeft Leeser al een andere locatie gevonden waar nog meer zal gaan gebeuren dan nu. ‘Het Huis van de Sport heeft ons veel opgebracht maar nu zullen we het op een andere manier gaan invullen.’

Leeser, die ook voorzitter is van het Huis van de Sport, geeft aan dat er gezocht is naar een gerichtere samenwerking. ‘Samen met de Skifederatie, Golfbond, Hockeybond en Volleybalbond, zullen wij als watersportverbond onze intrek nemen aan de Orteliuslaan in Papendorp. Daar gaan wij verder als separate huurder waar in het Huis van de Sport nog deel uit wordt gemaakt van een stichting.‘

Dit heeft mede te maken met de veranderde fiscale wetgeving, hernieuwde inzichten over de inrichting van facilitaire diensten en heroverwegingen van bonden ten aanzien van hun huisvesting. Leeser: ‘Anderzijds zien wij vele ontwikkelingen in de markt en daar willen wij als bond graag op in springen. Op de nieuwe locatie zullen wij allemaal met onze eigen begroting en jaarplan werken, maar wel intensief met de andere sportbonden. Dus nog meer samenwerking en nog meer synergie.’

Tot de liquidatie blijft Leeser als voorzitter van het Huis van de Sport actief. ‘Het uitgangspunt is dat wij de verenigingen en de sporters zo goed als mogelijk willen blijven bedienen en de overlap die er nu is, zal ook in Utrecht blijven. Wel is het zo dat we met deze samenwerking verwachten meer gericht de verenigingen, de sporters en de markt te kunnen bedienen. Het zal ons uiteindelijk allemaal meer opleveren.’

Het Huis van de Sport is opgezet naar een model uit Denemarken, waar in Brøndby liefst twintig sportbonden zijn verenigd. Zo ver zal het in Nederland dus niet komen. De synergie waarnaar gezocht werd in het Huis van de Sport, is voor verbetering vatbaar.

Sportkoepel NOC*NSF pleit er altijd voor om zoveel als mogelijk sportbonden op Papendal bijeen te brengen. Een aantal bonden, zoals de Atletiekunie, zijn daar gehuisvest. De Wielerbond sluit eveneens aan onder de rook van Arnhem. Anderen blijven toch liever centraal in het land gehuisvest.

Maurice Leeser (Foto Watersportbond)

Bron: Utrechtsesportkrant

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk