Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waarschuwt voor stromingen en droogte

Het is droog in Nederland. Het neerslagtekort loopt op en de komende weken lijkt er weinig neerslag te vallen om daar verandering in te brengen. Tegelijkertijd stroomt er weinig water door de rivier de Rijn, die overgaat in de Nederrijn en de Lek. De komende twee weken lijkt het peil in de rivier nog iets verder te dalen. Het waterschap neemt maatregelen en we roepen iedereen op om verstandig om te gaan met water.

Het waterschap waarschuwt ook voor zwemmen op niet-officiële zwemlocaties. “Met de extra wateraanvoer naar het westen, is de stroming extra sterk op verschillende plekken in ons gebied”, zo laat het Hoogheemraadschap weten.

Noodpompen
De waterstand in de Rijn is laag. En daarom moeten we extra moeite doen om onze eigen waterpeilen in stand te houden. Dit is belangrijk, omdat een te laag waterpeil schade kan opleveren aan kwetsbare funderingen van gebouwen. Daarnaast kan een laag waterpeil tot gevolg hebben dat er niet voldoende water beschikbaar is voor de fruittelers. “Met onze standaard inlaten kunnen we niet meer genoeg water aanvoeren. Daarom gebruiken we noodpompen om op verschillende locaties extra water ons gebied in te laten. De verwachting is dat we nog meer pompen moeten inzetten de komende dagen en weken.”

Verstandig omgaan met water
Nu het droog is en de rivieren erg laag staan, is het extra belangrijk om verstandig om te gaan met het beschikbare water. “We roepen daarom (fruit)telers op om niet meer water te verbruiken dan nodig en alleen op gezette tijden te beregenen. En voor iedereen geldt: wees wijs met water. Sproei je tuin alleen na zonsondergang, douche zo kort mogelijk en gebruik het water in je zwembadje zo lang mogelijk.”

Gevolgen voor de dijken
Als de droogte lange tijd aanhoudt, kan dit gevolgen hebben voor de dijken. Die moeten namelijk voldoende vochtig blijven om schade te voorkomen. Voorlopig is er geen aanleiding om hiervoor maatregelen te nemen. Wel blijft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de situatie goed monitoren, zodat zij actie kunnen ondernemen mocht dat nodig zijn. En mocht u problemen aan de dijk signaleren, bijvoorbeeld grote scheuren, laat het weten aan het waterschap.

Aanvoer zoetwater naar West-Nederland
De droogte zorgt ook in het westen van Nederland voor uitdagingen. Door een tekort aan zoetwateraanvoer, dreigt verzilting, wat schadelijk is voor natuur en landbouw. Daarom voeren we extra zoetwater aan naar het westen via de Klimaatbestendige Water Aanvoervoorzieningen. Dat doen we via het Noordergemaal en gemaal De Aanvoerder en via diverse inlaten vanuit de Lek.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk