Hogere opbrengst Anjercollecte

In de week van 27 mei tot en met 2 juni is de jaarlijkse Anjercollecte gehouden. De opbrengst is dit jaar ƒ 9.400,- (€ 4265,53), dat is ruim ƒ 2000,- (€ 907,56) meer dan vorig jaar. Een derde deel van de collecte-opbrengst is voor de eigen kas van de collecterende organisaties.

Dit jaar zijn bijna 90 collectanten van acht organisaties op pad gegaan voor de Anjercollecte, iets meer dan vorig jaar. Duidelijk is dat de inwoners van Nieuwegein cultuur een warm hart toedragen.

De opbrengsten gaan naar het provinciale fonds, in dit geval het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat vervolgens subsidie geeft aan lokale en regionale projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud. Elk jaar zijn er ook Nieuwegeinse organisaties die subsidie krijgen van het provinciale fonds.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk