Historische stap op Anna van Rijn College

Op donderdag 20 november 2014 organiseerde het Europees Platform –internationaliseren in onderwijs i.s.m. het Anna van Rijn College in Nieuwegein de conferentie ‘Practical Perspectives: ontwikkelen van tweetalig beroepsonderwijs.’ Tijdens de conferentie werd een start gemaakt met de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn van tweetalig vmbo naar tweetalig mbo. Voor het eerst in de geschiedenis van tweetalig onderwijs kwamen tweetalig vmbo en mbo samen. Het leidde tot belangrijke verkenning. Ook leidde het tot de intentie om een netwerk Tmbo op te richten.

Het is een laatste invulling van de onderwijsvernieuwing die 25 jaar geleden begon en op 26 november een groots jubileum viert in het Beatrixtheater in Utrecht. In die 25 jaar heeft het tweetalig onderwijs zich verdiept en verbreed over alle vormen van onderwijs van basisschool tot universiteit. De lijn tussen vmbo en mbo is de laatste schakel in de doorlopende leerlijn die om betere afstemming vraagt, die komt er nu.

Zo is op het Nieuwegeinse Anna van Rijn College, een van de oudste tto scholen in Nederland, vandaag opnieuw een belangrijke stap gezet om te komen tot een doorlopende leerlijn vanuit het vroeg vreemde talenonderwijs op de basisschool via het voortgezet onderwijs naar het mbo.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk