‘Het zal je partij maar wezen!!’

“…..afdanken”

Op donderdagavond 11 mei jl. werd het nieuwe college beëdigd. De inhoud van hun programma was al op 27 april verkondigd aan een ieder die dat horen wilde. Op zich een goed programma, waar D66, hoewel positief kritisch, zich goed in kan vinden. Het enige smetje van deze collegevorming is, zoals reeds door mij verwoord in mijn vorige Columns over de collegeonderhandelingen, het slordig omgaan met de vorige VVD wethouder, Evert van Linge. Opvallend was het dat in het debat van afgelopen donderdag het nauwelijks aangestipt werd. Groen Links was de uitzondering. Wij hadden onze mening al gegeven. Er werd ook door de VVD niet gereageerd op de kritiek. Ik vat de houding van de VVD samen, als wegpoetsen en bij het vuil zetten, in de hoop dat de uit te besteden (volgens de VVD dan) huisvuilophaaldienst de zak meeneemt. Een laffe houding voor een zichzelf respecterende partij. Echter sinds gisteren is mij het pas echt duidelijk geworden. VVD betekent Voor Ver Donk!!!

“…..het zal je partijleider maar worden”

Met verbijstering heb ik gehoord en gelezen hoe radicaal, asociaal en nietsontziend Rita Verdonk reageerde op de aloude bekentenissen van Ayaan Hirsi Ali. Hoe hypocriet haar voorganger Nawijn de zaak oprakelde en de VVD haar coryfee liet vallen. Van je vrienden moet je het maar hebben. Wanneer wordt Nawijn lid van de VVD als rechterhand van Rita; net zoals oud LPF minister de Boer, wethouder namens de VVD in Rotterdam is geworden. Ik begrijp nu waarom zij, Rita, Kay van der Linde als campagneleider heeft aangetrokken. Onder Rita wordt de VVD LPF 2. Echter Pim Fortuin zou Rita links inhalen en deze daad nooit voor zijn rekening genomen hebben.

“…..plaatsvervangende schaamte”

Als asielzoeker zoek je wanhopig een weg uit de misère en als je wegversperringen tegenkomt wil je er over heen klimmen; goedschiks of kwaadschiks. De grens tussen waarheid en leugen is dan grijs. Van een gastland, dat in een luxe democratische positie zit, mag je dan clementie verwachten. Het Nederlandse asielbeleid van de afgelopen jaren is niet bepaald clement en doet mij denken aan de periode 1936-1940, toen herhaaldelijk joden teruggestuurd werden naar Duitsland. Ik besef, dat dit een zwart-wit vergelijking is, maar voor mij is in dit geval, maar ook in het geval van de eindexamenscholiere de balans tussen regelgeving en naastenliefde volkomen zoek. Ik voel plaatsvervangende schaamte en hoop, dat onze tweede kamerfractie haar mond opentrekt. Ayaan Hirsi Ali gaf te pas en te onpas haar mening, gebruikte het recht op vrije meningsuiting zoals het bedoeld was. Op deze wijze snoert klein rechts haar de mond.

“..…het zal je minister en partijgenoot maar wezen”

Als je in de misère komt roep je hulp; zeker naar vrienden. Neen, zij gaan je jouw nationaliteit afnemen, je paspoort,je veiligheid en je toekomst. Eerst hebben ze van je geprofiteerd en met je gekoketteerd; nu verdrinken zij in politieke correctheid. De VVD wordt de partij van de ongeloofwaardigheid, de partij van de gevangenisbewaarders, de partij van de opportunisten. D66 wenst hun een “fijne “lijsttrekker toe. Vuilnisman, wil deze zak ook meenemen?

Hans Reusch

Fractievoorzitter

D66 Nieuwegein

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: