Henri Dunantlaan: Weg met onveiligheid! Weg! met onveiligheid!

Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard organiseert samen met twee bewoners van de Henri Dunantlaan west (tussen Zandveldseweg en Parkhout) een bewonersavond. Deze vindt plaats op donderdag 29 juni van 20.00 uur tot 21.30 uur in Buurtplein Zuid aan de Ratelaar 35-37.

De avond staat in het teken van een burgerinitiatief inzake de verkeersproblematiek in de Henri Dunantlaan: ongemak, lawaai, gevaar.

De Henri Dunantlaan is al heel lang een probleem- en gevaarlijke straat. Er is zelfs eens een auto uit de bocht gevlogen en een woning binnengereden. Er zijn door de jaren heen wel noodmaatregelen genomen, maar de problematiek structureel en effectief aanpakken en oplossen is nooit gebeurd.

Steven van Schijndel en Johan Landwehr, direct-aanwonenden van deze straat, willen met hun burgerinitiatief de situatie structureel en effectief verbeteren.

De twee heren zijn al sinds maart 2016 met de voorbereiding bezig en willen nu hun bevindingen en oplossingsrichtingen met de bewoners uit deze omgeving delen en bespreken. Het streven is om het burgerinitiatief in september op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Daarvoor is deze bewonersavond, kort voor de vakantieperiode, belangrijk!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk