Hard rijden bovenaan de ergernissen

De helft van alle inwoners vindt dat te hard rijden in de wijk een buurtprobleem is dat met voorrang moet worden aangepakt. Hondenpoep is daarentegen het probleem dat het vaakst genoemd is als buurtprobleem. De Nieuwegeiners geven net als in 1998 een zeven als rapportcijfer voor de woonomgeving. De tevredenheid over het schoonhouden van straten en pleinen is in vergelijking met 1998 afgenomen van 52% naar 35%. Dit is één van de resultaten die vermeld staan in de rapportage ‘leefbaar en veilig Nieuwegein 2000’.

De gemeente zal met de resultaten, die uit het onderzoek onder 45% van de 4500 ondervraagden naar boven zijn gekomen, samen met andere partijen, zoals de partners van het Wijkgericht Samenwerken, spoedig aan de slag gaan.

Woont u in een wijk en wilt u wijkcorrespondent worden bij De Digitale Stad kijk dan eens hier! De wijk Galecop is inmiddels gestart met een wijkcorrespondent.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk