Handhavingstraject gestart voor garagebedrijf

Op het perceel plaatselijk gemerkt Liesbosch-terrein, kadastrale gemeente JPSOO, sectie E, nr. 3481 (ged.), oefent Pordon Holding B.V. in strijd met de verleende bouwvergunning een garagebedrijf uit. Een groot aantal van de in de vergunning gestelde eisen blijken bij de oplevering van het pand niet te zijn gerealiseerd.

Ondanks herhaalde pogingen van gemeentewege om deze punten wel gerealiseerd te krijgen, moet helaas geconcludeerd worden dat deze pogingen zonder resultaat gebleven zijn. Toezeggingen van Pordon om deze omissies weg te nemen, worden eenvoudig weg niet nagekomen. Aangezien Pordon niets, dan wel niet voldoende onderneemt om aan de strijdige situatie een einde te maken, is besloten een handhavingtraject op te starten teneinde deze eisen wel gerealiseerd te krijgen. Overeenkomstig dit handhavingtraject is besloten over te gaan tot een conceptaanschrijving tot handhaving middels een last onder dwangsom. Van deze stap wordt de overtreder schriftelijk geïnformeerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren