Handhaven leeftijdsgrenzen alcoholverkoop

De PvdA-gemeenteraadsfractie in Nieuwegein dringt bij het college aan op controle op naleving van leeftijdsgrenzen voor alcohol- verkoop en drankgebruik. De PvdA in Nieuwegein heeft hierover vragen gesteld aan het college van B en W.

Sinds 1 januari 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor toezicht op alcoholverstrekking en drankgebruik. Ook Nieuwegein moet zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet nemen. Met het inwerking treden van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn er taken van het Rijk naar de gemeente verschoven. De burgemeester is sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de handhaving van deze wet binnen zijn gemeente, en dat is niet vrijblijvend. Door inspecteurs aan te wijzen, kunnen gemeenten optreden als er overtredingen plaatsvinden. De controle op niet-vergunningplichtige bedrijven (zoals supermarkten), is ook een taak die gemeenten erbij krijgen. De gemeente heeft daarbij de mogelijkheid gekregen om bij drie overtredingen een verkoopverbod op te leggen. Nieuw is ook dat alcoholbezit in de openbare ruimte van jongeren onder de 16 jaar nu strafbaar is geworden.

Vanwege de maatschappelijke nadelen en gezondheidseffecten van alcoholgebruik vindt de PvdA in Nieuwegein dat gebruik onder jongeren beperkt moet worden. Nu de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht is en de hand- havingstaak bij de gemeente ligt moet die gemeente zijn verantwoordelijkheid nemen.

Om de leeftijdsgrenzen te handhaven heeft de PvdA Nieuwegein het college van B&W in een brief ex art 42 RvO gevraagd of er een inspecteur hiervoor is benoemd. Daarnaast heeft de PvdA ook gevraagd of er op hotspots (zoals slijterijen, supermarkten, horeca en schoolfeesten) wordt gecontroleerd en welke handhavingsmiddelen er worden ingezet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren