Katern

Handelen versus beleggen: wat is het verschil?

Hoewel de termen handelen en beleggen soms door elkaar worden gebruikt, zijn het eigenlijk twee heel verschillende concepten in de context van de kapitaalmarkten en de valutamarkt in het bijzonder. Een handelaar en belegger kunnen beide hetzelfde doel nastreven: winst maken op de verschillende financiële markten, maar terwijl hun doelen hetzelfde zijn, verschillen hun methoden en stijlen nogal. Laten we eens kijken naar deze verschillen tussen handelen en beleggen, en zien welke methode bij jou past.

Handelen
Handelen gaat over de eigenlijke actieve handeling van het handelen, waarbij regelmatig financiële instrumenten, zoals valutaparen of grondstoffen, worden gekocht en verkocht. Het doel van handelen is winst te maken door snel te kopen en verkopen, met als doel een beter rendement te behalen dan traditioneel beleggen op lange termijn. Handelaars concentreren zich op maandelijkse of zelfs wekelijkse rendementen van wel tien of meer procent, terwijl beleggers wellicht streven naar dergelijke rendementspercentages op jaarbasis.

Handelen is een snel en betrokken proces en vereist gewoonlijk een zeer nauwgezette en actieve opvolging van de markt om snel koop- en verkoopkansen te identificeren en te profiteren van goede handelsopportuniteiten. Handelaars streven ernaar winst te maken door tegen een lagere prijs te kopen en tegen een hogere prijs te verkopen, meestal in een korte periode. Zij kunnen ook winst maken door short selling, d.w.z. verkopen tegen een hogere prijs en kopen om in te dekken tegen een lagere prijs wanneer de markt daalt.

In tegenstelling tot beleggers die de luxe hebben om hun posities af te wachten, moeten handelaars binnen een specifiek tijdsvenster in- en uitstappen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor handelaars die met Bitcoin Code aan de slag gaan. Ze maken vaak gebruik van geautomatiseerde orders, zoals stop losses, om uit verliezende posities te stappen of automatisch te verkopen zodra hun gewenste prijsniveau is bereikt. Handelaars geven eerder de voorkeur aan technische analyse boven fundamentele vooruitzichten bij het maken van dagelijkse transacties, en gebruiken instrumenten zoals voortschrijdende gemiddelden om goede handelsmogelijkheden te identificeren.

Beleggen
In tegenstelling tot handelen gaat beleggen veel trager en over langere tijdspannes, en vaak meer kopen dan verkopen. Het doel van beleggen is om in de loop van de tijd langzaam winst te maken door beleggingsinstrumenten te kopen en aan te houden, vaak gediversifieerde portfolio’s van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Beleggers zijn over het algemeen niet uit op een snel rendement en kunnen hun winsten samenstellen door eventuele rente of dividenden te herinvesteren in extra aandelen van een instrument.

Beleggingen worden meestal voor langere perioden aangehouden, van een jaar tot tientallen jaren, zoals beroemde beleggers als Warren Buffet zo succesvol hebben gedaan. Hoewel ook handelaars posities voor lange periodes kunnen aanhouden, gebeurt dit meestal als wekelijkse swing trades of zelfs gewoon day trades. Sommige posities worden zelfs maar enkele seconden aangehouden! Door langere periodes aan te houden, kunnen beleggers de hele tijd profiteren van zaken als rente, dividenden en samengestelde rendementen.

Terwijl handelaars voortdurend op hun hoede moeten zijn voor mogelijke neerwaartse trends en daarop moeten reageren, kunnen beleggers tijdens marktschommelingen blijven zitten en, als de fundamentele vooruitzichten goed zijn, verwachten dat de koersen weer zullen opveren en eventuele verliezen zullen goedmaken. Daarom maken beleggers vaker gebruik van fundamentele analyse en proberen zij dingen te identificeren die nu misschien minder waard zijn, maar waarvan zij denken dat ze in de toekomst wel in waarde zullen stijgen. Beleggers proberen hun geld te laten groeien door strategische langetermijninvesteringen te doen.

Handelen versus investeren: de essentie
De belangrijkste factor in het verschil tussen handelen en beleggen is tijd en mate van actieve deelname. Terwijl zowel handelaars als beleggers op zoek zijn naar winsten op de wereldwijde markten, nemen handelaars een actievere dagelijkse rol aan. Sommigen maken er zelfs een fulltime baan van. Terwijl beleggers op zoek gaan naar grotere rendementen over een lange periode met buy-and-hold tactieken, vinden handelaars succes in zowel stijgende als dalende markten door middel van een veelvoud aan posities en potentieel kleinere, maar frequentere, winsten.

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren