Grootste zonnepark van Nederland kan in Polder Rijnenburg ook als er woningen gebouwd worden!

Als Utrecht kiest voor een zonnepark in polder Rijnenburg bij Nieuwegein, dan kunnen de toekomstige woningen in dat gebied ook gebruik blijven maken duurzaam opgewekt stroom. Dat is de conclusie van de belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR). Windmolens zouden maar tijdelijk kunnen blijven staan als in de polder woningen zouden worden gebouwd, maar met het grootste zonnepark van Nederland dat gebouwd zou kunnen worden in polder Rijnenburg laat Utrecht zien werkelijk ‘groene ambities’ te hebben. Voor nu en in de toekomst.

In de afgelopen maanden is BVRR achter de schermen actief bezig geweest om informatie te verzamelen en zijn er gesprekken gevoerd met verschillende betrokken partijen. BVRR: ‘Wij vrezen dat het College met een overhaaste keuze voor een combinatie van zonne- en windenergie naar buiten zou kunnen treden. Geruchten bevestigen dit. Daarom vinden wij het nu een juist moment om u te informeren over de open discussie die wij willen voeren over de voordelen van het scenario met alleen zonne-energie, zoals het scenario Zon Voorop.’

In een open brief aan de leden van de Provinciale Staten en de gemeenteraad Utrecht en omringende gemeentes van de polders Rijnenburg en Reijerscop roept BVRR op tot een open discussie met lokale overheden, omwonenden en externe deskundigen over voor- en nadelen van de scenario’s met zonne- en/of windenergie, waarbij feiten van ficties worden gescheiden.

“Een betere opbrengst hernieuwbare energie kan ook zeer goed bereikt worden met een scenario met alleen zonne-energie en dus met veel minder impact op de hele omgeving. Met het scenario Zon Voorop kan Utrecht zelfs kiezen voor het grootste zonnepark in Nederland. Het gaat om een gebied van 227,5 ha. ingepast in de natuurlijke omgeving. Het totale poldergebied omvat 1150 ha. Hier is naast het zonnepark genoeg ruimte voor woningbouw en een parkstructuur passend in de ringparken rond de stad Utrecht” aldus BVRR.

Het gebied

Het scenario Zon Voorop wekt voor een oppervlakte van 227,5 ha. volgens opgave 155 Gwh (gigawatt uur) energie op. Dit is goed voor het stroomverbruik van 45.000 huishoudens. Het is evenveel als de energieopbrengst van 10 megagrote windturbines van 230 meter die elk 15 Gwh opleveren.

De gemeente Utrecht heeft zich volgens BVRR niet aan de oorspronkelijke afspraken gehouden welke waren gemaakt in het Raadsbesluit daterend 6 juli 2017. Hierin wordt gevraagd om een integrale visie op het hele gebied, waarin naast duurzame energie ook wordt gekeken naar toekomstige woningbouw, groen en recreatie. Deze integrale planning is er nog steeds niet.
Ook Provinciale Staten heeft op 5 november een motie aangenomen waarin bij de gemeente Utrecht wordt aangedrongen op een integrale planning waarin rekening wordt gehouden met andere bestemmingen in de polder.

In het Raadsbesluit van 6 juli 2017 was ook gevraagd om een scenario met windturbines zonder een toename van het geluid boven het bestaande wegverkeer. Echter, een dergelijk scenario is er niet en is ook niet mogelijk. Zelfs volgens de geluidsgegevens van het door de gemeente ingehuurde bureau DGMR levert het scenario met de minste overlast (Poldermodel) bij windkracht 5 en wind richting het meetpunt Aardakker echter nog steeds 5 uur hoorbaar geluid op. Dit staat voor ongeveer 750 woningen in een strook langs de A12 in De Meern-Zuid. De situatie bij windkracht 5 of hoger komt in ons land voor in 22% van de tijd. ‘Het gaat dus om vele slapeloze nachten of stilzetten van de windturbines (zie ervaringen windturbines Houten). De geluidsoverlast voor de huidige en toekomstige bewoners in de polder is nog veel ernstiger te noemen’ zegt de belangengroep in haar nieuwsbrief van afgelopen week.

Toekomstige woningbouw zou volgens het genoemde Raadsbesluit vanaf 2030 mogelijk moeten zijn, maar de geplande windturbines met omvangrijke funderingen zullen er naar verwachting minimaal tot 2043 staan. ‘Dit maakt toekomstige woningbouw zeer onaantrekkelijk’ volgens BVRR ‘en dat is niet acceptabel! Wel valt woningbouw heel goed te combineren met een zonnepark, waarvan panelen ook nog deels op toekomstige woningen kunnen worden gelegd.’

BVRR wijst voorts op de discussie rond het debacle van de Uithoflijn en de motie die de gemeenteraad op 20 december daarover heeft aangenomen: Een zorgvuldige procedure bij grote en complexe projecten.

Tenslotte pleit BVRR er voor om de door de raad van Utrecht genoemde Regeling Grote Projecten toe te passen op het project Duurzame Energie Rijnenburg, waar de gemeente zich eveneens niet aan eerdere afspraken lijkt te houden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk