Grondbedrijf (2002/…)

Het college heeft besloten het reguliere voorkeursrecht op diverse percelen in het plangebied Het Klooster te vestigen.

Het college heeft de binnengekomen zienswijze ongegrond verklaard. Dit voorstel wordt nog aan de raad voorgelegd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk