Grondbedrijf (2001/11821)

Het college heeft besloten de nog bij particulieren in eigendom zijnde gronden in het plangebied Het Klooster aan te wijzen als gronden waarop de Wet Voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is.

Dit zal plaatsvinden op basis van artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten, gebaseerd op het Ontwerpbestemmingsplan Het Klooster 2002. Gelijktijdig vervalt de aanwijzing van de gronden voor de WVG, zoals genomen in het raadsbesluit van 19 oktober 2000.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk