Grondbedrijf (2001/11706)

Nieuwegein ontvangt een bijdrage van 27,5 miljoen gulden (bijna 12,5 miljoen euro) uit het regionale fonds ´Bereikbaarheidsoffensief Randstad´ (BOR), als bijdrage in de kosten van de aansluiting van Nieuwegein op de A 27. Het Rijk stort de helft van dit bedrag in het BOR-fonds, onder de voorwaarde dat de gemeente dit ook doet.

In dit kader heeft het college nu besloten deze eigen bijdrage van 13,75 miljoen gulden (bijna 6,25 miljoen euro) in het BOR-fonds te storten. Per saldo ontvangt Nieuwegein dus 13,75 miljoen gulden (bijna 6,25 miljoen euro) van het Rijk voor de financiering van de aansluiting op de A27. Dit onderwerp is op 1 november aan de orde geweest in de commissie Financiën, Regionale Zaken en Automatisering (FRA).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk