GroenLinks wil correcte stemmingen in de Raad

De fractievoorzitter van GroenLinks in Nieuwegein, Manuel Sewgobind verzoekt burgemeester de Vos voortaan de wettelijk voorgeschreven manier van hoofdelijk stemmen door de raad toe te passen. Aanleiding tot dit verzoek is de wijze waarop in de raad van eind september 2006 bij handopsteken is gestemd over een amendement op de verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarbij de stemmen staakten en er vervolgens grote verwarring is ontstaan.Geheel volgens voorschrift verdaagde de burgemeester het betreffende agendapunt naar de volgende raadsvergadering, een maand later. Toch werd het punt de volgende dag bij voortzetting van de vergadering alsnog in stemming gebracht en aangenomen. Een hierover ingediende klacht door Bert Eggink werd in december ge-grond verklaard door de raad.In januari verzocht GroenLinks aan de burgemeester aandacht te besteden aan de voorgeschreven wijze van stemmen, omdat stemmen bij handopsteken nergens in de wet staat aangeduid. In zijn antwoord gaf de burgemeester aan dat stemmen bij handopsteken wel degelijk een optie is. Desgevraagd heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nu meegedeeld dat hoofdelijke stemming wettelijk verplicht is.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk