GroenLinks vraagt meer aandacht voor huiselijk geweld en kwetsbare inwoners

GroenLinks in Nieuwegein vraagt bij Regionale Veiligheidsstrategie expliciet aandacht voor terugdringen huiselijk geweld en bescherming van kwetsbare inwoners met een lichte verstandelijke beperking. Met twee toezeggingen van de burgemeester heeft GroenLinks Nieuwegein ingestemd met de Regionale Veiligheidsstrategie.

De eerste toezegging betreft het terugdringen van huiselijk geweld, dat als expliciet aandachtspunt in het lokale uitvoeringsprogramma wordt opgenomen.

De tweede toezegging betreft de kwetsbare positie van inwoners met een licht verstandelijke beperking (LVB). Gemeente Nieuwegein gaat een plan van aanpak ontwikkelen dat als doel heeft mensen met een LVB te beschermen tegen misbruik door criminelen.

Nieuwe visie op Welzijn geeft ruimte aan bewoners
Nieuwegein was hard toe aan een nieuwe visie op welzijnswerk. Een visie die afstapt van een centraal gestuurd programma en aansluit bij de huidige tijdsgeest waarin er verschillende aanbieders zijn, formeel en informeel, en waarin meer plaats is voor nieuwe initiatieven waaronder ook bewonersinitiatieven. Een visie die aansluit bij het door de raad omarmde ‘right to challenge’ en de participatienota: ‘vertrouwen in de kracht van de stad.’

In deze nieuwe visie is er erkenning voor het belang van een fysiek ontmoetingspunt in iedere wijk. 

Een goed vormgegeven welzijnswerk bevordert het contact tussen inwoners onderling en is essentieel voor sociale veiligheid. GroenLinks is blij dat deze welzijnsvisie zich richt op álle inwoners. Want juist het contact tussen verschillende inwoners, meer en minder verdienend, nieuwkomers en gevestigden, jong en oud, draagt bij in het voorkomen van isolement en sociale achterstand.

Een logisch gevolg van de eerder door de raad aangenomen nota ‘vertrouwen in de stad’ is dat van de raad gevraagd wordt om ruimte te bieden in de uitvoering van deze visie; ruimte om in te spelen op nieuwe, innovatieve initiatieven en vragen vanuit inwoners.

De uitvoering van het welzijnswerk is een belangrijk fundament voor het realiseren van doelstellingen in het sociale domein. Voor GroenLinks is het belangrijk om dit proces goed te kunnen volgen en te kunnen beoordelen of het welzijnswerk hier de verwachtte bijdrage aan levert.

De nieuwe visie is in goed overleg met betrokken partijen, gebruikmakend van de geleerde lessen uit de voorgaande periode, ontwikkeld. Met de toezegging van de wethouder dat de plannen, resultaten, het budget en de financiële verantwoording van het welzijnswerk jaarlijks ter bespreking en becommentariëring worden voorgelegd aan de commissie Samenleving, heeft GroenLinks hartgrondig ingestemd met de nieuwe koers.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren