Groenlinks stelt vragen inzake IOB

Groenlinks Nieuwegein ontving onlangs van het college van B & W een persberichtje, via E-mail! over een persbijeenkomst over het concept Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad. Naar aanleiding daarvan stelt zij de volgende vragen:

“Er zijn twee bijeenkomsten gepland, n.l. voor 30 mei en 1 juni a.s. Wanneer u het IOB dan zult toelichten aan de pers, hebben de raadsleden het stuk in kwestie niet in hun bezit. Is het college met ons van mening dat de raad, als onderdeel van het gemeentebestuur, over een dergelijk belangrijke nota dient te beschikken nog voor deze wordt vrijgegeven aan de pers? Kunt u er voor zorg dragen dat het stuk nog voor 30 mei, doch uiterlijk voor 1 juni a.s. aan de raadsleden ter beschikking wordt gesteld?”

“Verder merken wij op dat u de informatiebijeenkomsten voor de bevolking hebt gepland in een periode waarin erg veel Nieuwegeiners al met vakantie zijn. De inspraaktermijn van 11 juni tot en met 3 augustus, valt voor een groot gedeelte samen met de vakantieperiode van het onderwijs in de regio Midden. Bent u van plan om de planning van de presentatie aan de bewoners en de inspraaktermijn overeenkomstig aan te passen zodat de bevolking optimaal van zijn rechten gebruik kan maken?”

De redactie van De Digitale Stad Nieuwegein kreeg zojuist de besluiten van het College van B & W binnen waarin meer staat over het IOB!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk